Nieuws
woensdag, 20 jul 2022

Minder dan 40 procent van de Europese middelen voor België gaan naar Vlaanderen

Van alle EU-middelen voor België, gaat er slechts 38,75 procent naar Vlaanderen. Bovendien zullen die uit het Europese Fonds voor Rechtvaardige Transitie (JTF) uitsluitend ingezet worden in de provincie Henegouwen. Dit blijkt uit het antwoord van minister Van Diependaele op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang). “Deze verdeling is beslist in een akkoord tussen de deelstaten en de federale regering”, aldus Van dermeersch. Ook de N-VA-ministers in de Vlaamse regering blijken er zich al te gemakkelijk bij neer te leggen dat met EU-geld een nieuwe transfer richting Wallonië wordt gecreëerd.”

Er zijn nu 4 grote Europese middelenstromen. De RFF, makkelijker benoemd als Europees Herstelfonds dat steun geeft bij de herstelplannen na Corona. Er is ook het BREXIT-fonds dat steun geeft voor de gevolgen van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Dan nog het REACT-EU dat steun geeft bij plannen voor groene en toekomstgerichte investeringen en tot slot het Fonds voor Rechtvaardige Transitie dat steun geeft voor de omschakeling naar klimaatneutraliteit.

Uit het RFF zou België oorspronkelijk 5,9 miljard ontvangen, maar dit werd herzien naar 4,5 miljard. Hiervan komt 38 procent, of 1,710 miljard naar Vlaanderen. Het Belgische deel uit het REACT-EU fonds bedraagt 311 miljoen, waarvan er 145 miljoen of 47% voor de Vlamingen is. Het BREXIT-fonds kent 325 miljoen toe aan België, waarvan in totaal 206 miljoen of 63% voor de Vlaamse schatkist is. 62 miljoen ervan is trouwens voor de Visserij bestemd, wat een volledig Vlaamse bevoegdheid is.

“Vlaanderen is met een kluitje in het riet gestuurd”

Als laatste is er ook nog het Fonds voor Rechtvaardige Transitie, waarvan de middelen volledig naar Wallonië en met name de provincie Henegouwen gaan. “Dit werd beslist in akkoord met de Vlaamse regering, dus met de N-VA, op 12 januari 2021”, zegt Van dermeersch. “Oorspronkelijk bedroeg dit Belgische aandeel 68 miljoen euro, maar intussen is dit opgelopen tot 182 miljoen.”

Het Vlaams Belang vindt het onbegrijpelijk dat Vlaanderen niets van de Europese steun voor klimaattransitie ontvangt. “Blijkbaar is er hiervoor alleen in Henegouwen, de PS-regio van Paul Magnette en Elio Di Rupo, nood aan“, aldus Van dermeersch. “Is dit een manier van de N-VA om de PS te paaien met het oog op 2024?” Wanneer de vier fondsen worden samengeteld voor België gaat het over 5,318 miljard euro, waarvan er 2,061 miljard of 38,75% voor Vlaanderen is. “Vlaanderen krijgt weliswaar de volledige steun van 62 miljoen voor de Visserij, maar dat is letterlijk Vlaanderen met een kluitje in het riet sturen, met goedkeuring van N-VA. De PS zal tevreden zijn.”