Persberichten
dinsdag, 26 mrt 2024

Minister De Sutter promoot zichzelf met belastinggeld tot twee dagen voor verkiezingen

Foto: iStock. Minister De Sutter promoot zichzelf met belastinggeld tot twee dagen voor verkiezingen

Het Vlaams Belang vindt het bijzonder onkies dat minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) een infocampagne op poten gaat zetten om meer bekendheid te geven aan het nieuwe sociale telecommunicatietarief.  “De minister liet dit dossier vier jaar lang onaangeroerd”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “Maar luttele weken en dagen voor de verkiezingen zet ze met belastinggeld plots een promocampagne op poten.”

Momenteel wordt het sociaal telecomtarief niet automatisch toegekend aan wie er recht op heeft. “Het gevolg is dat veel mensen dat tarief niet benutten, vaak omdat ze niet weten dat ze er recht op hebben”, aldus Troosters. In juli 2020 reeds besprak de commissie voor mobiliteit en overheidsbedrijven in de Kamer een wetsvoorstel om rechthebbenden automatisch op de hoogte te brengen van hun recht op het sociaal tarief. “Maar na de bespreking ervan bleef het wetsvoorstel vier jaar lang zonder gevolg.”

“Na jaren van niets doen speelt De Sutter de grote weldoenster”

Nu wil De Sutter via folders, radio- en TV-spotjes, evenals op sociale media een infocampagne opstarten om het sociale tarief onder de aandacht te brengen. “Na jaren van niets doen wil De Sutter nu plots via een infocampagne zichzelf het aura van de grote weldoenster aanmeten”, gaat Troosters verder. “Het is totaal ongepast dat ze nu de indruk wil wekken dat zij ervoor zorgt dat de mensen hun sociale tegemoetkoming niet zouden mislopen. De campagne zou namelijk lopen van 8 april tot 7 juni. Dat is dus amper twee dagen voor de verkiezingen.”

“Groen heeft dan wel vaak de mond vol van ‘politieke vernieuwing’ en ‘respect voor de democratie’, maar enkele dagen voor de verkiezingen met meer dan 800.000 euro belastinggeld zulke promocampagnes voeren, daar heeft die partij dan weer geen probleem mee”, merkt Troosters tot slot op. “We roepen de andere partijen van oppositie én meerderheid dan ook op om zich te verzetten tegen de timing van de campagne. Na vier jaar van niets doen, zal één maandje extra uitstel echt niet het einde van de wereld betekenen.”