Nieuws
donderdag, 09 jun 2022

Minister Vandenbroucke liegt Kamercommissie voor

Nadat eerder een wet gestemd was geworden over de aanpak van de langdurig zieken via de terug-naar-werk-coördinatoren stond minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) woensdag in de commissie Sociale Zaken met een laatste wetsontwerp over de financiële bestraffing van wie als langdurig zieke echt weigert mee te werken. “Een voorstel dat maar weinig zoden aan de dijk zal brengen, maar onder het motto ‘beter iets dan niets’ leek ons een voorstem aangewezen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Maar omdat de minister essentiële informatie had achtergehouden, hebben we ons onthouden.”

Alles kadert in het behalen van de 80 procent werkzaamheidsgraad om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. De enorme stijging van het aantal langdurig zieken doorkruist die doelstelling en dus wil Vandenbroucke proactief zieken een vragenlijst doen invullen om hen te polsen naar hun ambitie zich te re-integreren in de arbeidsmarkt. “Wie dat formulier weigert in te vullen zou maximaal 2,5 procent van zijn invaliditeitsvergoeding verliezen”, aldus Samyn. “En bij het veelvuldig weigeren van een controlearts kan men de totaliteit van de uitkering verliezen.”

“Maar Vandenbroucke had bij de toelichting van het eerste wetsvoorstel adviezen liggen van de werkgevers, werknemers én ziekenfondsen die ronduit negatief waren over het voorstel”, vervolgt Samyn. “Hij heeft dit opzettelijk niet bezorgd aan de parlementsleden, maar hen voorgehouden dat het positief was. Bedrog in feite. Het betreffende advies dat dateerde van 16 februari werd nu aan de parlementsleden bezorgd minder dan 24 uur voor de bespreking in de commissie. Dat veroorzaakte heibel bij de oppositiepartijen die het voorstel van de agenda wilden laten halen.”

“De manier waarop Vandenbroucke het parlement voor schut zet grenst aan bedrog en is tekenend voor de paars-groene aanpak”

“Ook vorig jaar slaagde de minister erin verslagen van het Rekenhof over Langdurig Zieken pas na de stemming te laten bezorgen”, herinnert Samyn zich. “Omwille van zijn bedenkelijke werkwijze waarop hebben we tijdens onze tussenkomst Vandenbroucke laten weten ons te onthouden”. Uiteindelijk is de commissie zonder beslissing uiteengegaan en mag Vandenbroucke eind deze maand herkansen.

“De wijze van werken van Vandenbroucke is tekenend voor de panieksfeer die alom heerst binnen paars-groen”, besluit Samyn. “Ze zijn het werkelijk nergens nog over eens en dus proberen geslepen vossen als Vandenbroucke door het achterhouden van essentiële informatie het parlement gewoonweg voor te liegen. Van de nieuwe politieke cultuur die paars-groen bij aanvang propageerde, rest enkel de illusie.”