Persberichten
dinsdag, 23 feb 2021

Minstens 113 klachten tegen lokale besturen over fraude of belangenvermenging sinds 2019: “Corruptie uitroeien!”

Het Vlaams Belang bekommert zich over de klachten die in verschillende gemeenten lopen tegen lokale politici omdat zij deontologisch de fout in gaan. Sinds 1 januari 2019 werden 13 klachten ingediend tegen lokale besturen over fraude en maar liefst een 100-tal klachten geregistreerd over belangenvermenging. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open Vld) op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Politiek is dus nog steeds in hetzelfde bedje ziek, ook op lokaal vlak blijkbaar.”

Sinds het begin van deze legislatuur werden verschillende gemeentes en provincies ettelijke malen beklaagd over fraude en/of belangenvermenging. De klachten gaan over aanwervingen, aanstellingen en bevorderingen, vergunningverlening, bestellingen en overheidsopdrachten, alsook het deelnemen aan de bespreking en stemming over zaken waarin raadsleden belang hebben. Als Vlaams Belang-parlementslid Kristof Slagmulder vroeg over welke lokale besturen het gaat, kon minister Somers echter geen lijst overmaken wegens het ‘privaatrechtelijk aspect’. Hij liet nog weten dat klachten door zijn administratie ‘contentieus’ en volgens het ‘decreet lokaal bestuur’ onderzocht worden.

“De Vlaming heeft recht op bekwame en onbesproken bestuurders”, reageert Slagmulder. “Politici die veroordeeld werden wegens fraude en/of belangenvermenging, zouden geen openbaar ambt meer mogen uitoefenen. Maar als de minister werd gevraagd hoeveel lokale politici voor deze feiten een veroordeling kregen, liet hij weten dat dit de bevoegdheid van de strafrechtbank is en dat hij daar niet in tussen komt noch hierover cijfers kan meedelen.”

Corruptie moet zwaarst mogelijke straf krijgen, zegt Vlaams Belang

Volgens het Vlaams Belang moeten corrupte politici naast de veroordeling van de rechtbank ook een levenslang verbod krijgen om nog een publieke functie te bekleden. Zo stelt ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) dat uitvoerende mandatarissen die veroordeeld worden voor zulke feiten, levenslang hun politiek mandaat niet meer mogen uitoefenen. Minister Somers moet dit als toezichthouder over de Lokale Besturen opvolgen en vooral voorkomen dat lokale politici zich bezondigen aan fraude en/of belangenvermenging.

“Maar met de verwijzing naar het decreet ‘lokale besturen’ en de theoretische opsomming van enkele onverenigbaarheden komt hij er niet”, vervolgt en besluit Slagmulder. “Hij durft bovendien zelfs nog zeggen dat hij vertrouwt op de lokale besturen en de deontologische code die zij voor hun lokale mandatarissen moeten vaststellen. De minister moet extra beleidsinitiatieven ter zake nemen, want er moet een einde komen aan omkooppraktijken op kosten van onze Vlaamse belastingbetaler.”