Nieuws
woensdag, 20 apr 2022

MIVB heeft nood aan een sterkere veiligheidscultuur

Het Vlaams Belang wil dringend maatregelen tegen de straffeloosheid en voor een betere organisatie van het veiligheidsbeleid binnen de MIVB. “De MIVB doet reeds inspanningen om de veiligheid van haar vervoersnetwerk te versterken maar dat lijkt ons niet voldoende”, zegt fractievoorzitter Dominiek Lootens-Stael na een hoorzitting in het Brussels parlement. “De veiligheid op trams en bussen maar ook in de stations in Brussel is reeds jaren een pijnpunt voor de reizigers. De laatste jaren zijn het echter vooral ook personeelsleden die onder vuur komen te liggen en aangepaste maatregelen vragen.

Begin dit jaar kwamen er alarmerende cijfers naar boven over het aantal gevallen van agressie jegens personeel van de MIVB. In het Brussels Parlement kwamen vertegenwoordigers van de MIVB uitleggen hoe het gesteld is met de veiligheidssituatie op het Brussels openbaar vervoer. “De parlementsleden in de commissie mobiliteit waren vooral benieuwd naar het veiligheidsbeleid van de Brusselse vervoersmaatschappij”, aldus Lootens-Stael. “Het personeel maakt zich al een poos zorgen over de stijgende agressie maar de veiligheidsproblemen in de stations en op de voertuigen zijn voor de reizigers reeds langer een probleem.”

“Daders van agressie en criminele feiten komen er te vaak ongestraft vanaf. Het veiligheidsbelied van de MIVB moet strenger”

“De grote frustratie van het personeel en de reizigers is de straffeloosheid”, vervolgt Lootens-Stael. “Het personeel vraagt meer veiligheidspatrouilles, ook op het bovengronds net, samen met een snellere respons van de politie. Maar ook de aanwezigheid van mensen die kampen met verslavingsproblematieken zorgen voor veel veiligheidsproblemen en slorpen een groot deel van de personeelscapaciteit op.”

“We zijn blij met de aandacht voor de veiligheidsproblemen in het parlement, maar het is duidelijk dat er zowel in de opleiding van het personeel als in de organisatie van het veiligheidsbeleid van de MIVB nog veel kan verbeterd worden”, besluit Lootens-Stael. “Er is nood aan een nieuwe en sterkere veiligheidscultuur op alle niveaus. Maar het grote knelpunt op het openbaar vervoer is tekenend voor de globale Brusselse situatie: politie en justitie reageren niet adequaat op asociaal en crimineel gedrag. En dat is de politieke verantwoordelijkheid van de beleidspartijen. We eisen dan ook een doortastende aanpak van de criminaliteit.”