Nieuws
donderdag, 21 apr 2022

“In Molenbeek is een grote kuis nodig”

Dit schooljaar deden zich al zeker acht schietpartijen voor in de Brusselse gemeente Molenbeek. “Het gaat om een steeds erger wordende oorlog tussen drugsbendes die het grondgebied willen controleren”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Het is nu zaak om met een strenge aanpak van de drugscriminelen deze gruwel, waaraan alle Brusselse meerderheidspartijen, de PS op kop, schuld hebben, te doen stoppen.”

“Er doen zich in de straten van onze hoofdstad ware executies voor”, aldus Lootens-Stael. “Maandagavond was het de beurt aan een inzittende van een geparkeerde wagen nabij metrostation Beekkant. De man werd in de buik geschoten en overleed ter plaatse.”

Het Vlaams Belang wijst erop dat Molenbeek een van de plaatsen in het Brusselse Gewest is waar drugsgebruik en -bezit het vaakst gesignaleerd wordt. “Een lucratieve locatie dus voor elke criminele straatbende”, aldus nog Lootens-Stael. “Daar de plak zwaaien betekent een belangrijke bron van inkomsten en die positie wordt dan ook uiterst gewelddadig verdedigd.”

“De criminele drugclans maken de dienst uit in Molenbeek, en dat moet stoppen”

“De Brusselse politiek oogst uiteraard wat ze gezaaid heeft”, oordeelt Lootens-Stael. “De PS heeft gezorgd voor de ideale omstandigheden waarbinnen deze kanker kon woekeren. Om electorale redenen werd voor deze problematiek steeds de ogen gesloten. Vaak bereikten ons berichten over politiemensen die van hogerhand het verbod kregen om bij incidenten in te grijpen. De opmerking van de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, Catherine Moureaux (PS) dat de conflicten vooral harder geworden zijn sinds covid, is toogpraat. Het zijn niet de Chinese vleermuizen maar de Franstalige socialisten die voor deze situatie hebben gezorgd.”

"Anders dan nu het geval is moeten de federale gerechtelijke politie en lokale politie de middelen krijgen om de werking van deze misdaadbendes te saboteren en te verstoren. Met razzia’s, administratieve aanhoudingen, geconcentreerde patrouilles, inbeslagnames, sluitingen, ostentatieve volgacties van verdachten en dies meer", besluit Lootens-Stael. “En ook Justitie moet eindelijk eens de kans krijgen om de moorddadige drugscriminelen naar behoren aan te pakken. Om de veiligheid te doen terugkeren in Molenbeek zijn zerotolerantie en snelrecht een noodzaak. Elke dader zonder uitzondering moet worden vervolgd, van snelle vrijlatingen mag geen sprake meer zijn, en jonge criminelen van 16 of 17 jaar moeten eerder door een correctionele rechtbank worden beoordeeld dan door een jeugdrechtbank.”