Nieuws
woensdag, 15 dec 2021

“Moslimexecutieve blijft onder controle van Turkije en Marokko”

Volgens het Vlaams Belang wordt andermaal bewezen dat de regeringen in dit land naïef zijn om te denken dat ze de Moslimexecutieve – het opperste orgaan van de moslims in dit land  –  ooit zullen kunnen onttrekken aan de invloed de Turkse en Marokkaanse regimes die er nu de baas spelen. “De Moslimexecutieve werd van meet af aan gekenmerkt door extremisme en buitenlandse invloed”, zegt fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens. “Van de al sinds 2004 na elk schandaal voortdurend gemaakte beloftes hieraan te verhelpen is nooit iets in huis gekomen, en zelfs de commissie die nu voor een vernieuwing zou moeten wordt blijkbaar ook al gecontroleerd door Marokko en Turkije.”
 
De Moslimexecutieve, het representatieve orgaan van de moslims in België, beloofde een jaar geleden zelf schoon schip te maken, nadat er banden met de Marokkaanse inlichtingendiensten aan het licht waren gekomen. “Maar er veranderde opnieuw niets”, aldus Janssens. “Het is waanzinnig dat een instantie die als officiële partner van de federale en Vlaamse regering wordt beschouwd, die hier de islamleerkrachten aanduidt en beslist welke erkenningsdossiers van moskeeën er worden ingediend bij de Vlaamse overheid, onder controle staat van vreemde mogendheden.”

“De Moslimexecutieve moest een instrument tegen moslimextremisme worden, maar het werd het tegenovergestelde”

Dat de persberichten van de Moslimexecutieve worden ondertekend de directeur-generaal van het Diyanet België, dat vanuit Turkije wordt aangestuurd, en door een vertegenwoordiger van de Rassemblement des Musulmans de Belgique, een door de Marokkaanse overheid gecontroleerde vzw, is veelzeggend. “De Vlaamse regering geeft officieel wel te kennen werk te willen maken van het tegengaan van de buitenlandse invloed in de moskeeën”, vervolgt Janssens. “Maar door de Moslimexecutieve belangrijke verantwoordelijkheden toe te schuiven, verstrekt de regering van Jan Jambon net die buitenlandse invloed.”
 
“De historiek van de Moslimexecutieve is een grote aaneenschakeling van schandalen van extremisme en buitenlandse invloed. En nog steeds blijven onfrisse zaken in de pers opduiken”, besluit Janssens. “De regeringen hebben nu een interministeriële conferentie die daar zogenaamd aan zou moeten verhelpen, maar een dergelijke praatgroep zal daar niet aan zal verhelpen. De Vlaamse regering moet de aanduiding van de islamleerkrachten en de erkenning van moskeeën zo snel mogelijk onttrekken aan de nefaste invloed van de Executieve.”