Persberichten
maandag, 22 jan 2018

N-VA capituleert voor CD&V-immigratielobby

Morgen behandelt de commissie voor de Binnenlandse Zaken een wetsontwerp van staatssecretaris Theo Francken in verband met de betreding van de woonst van illegalen.

Eind 2014 klaagde de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aan dat zij vaak machteloos staat om illegalen op te pakken wanneer deze zich verschuilen in hun woning. Alleen met een huiszoekingsbevel van de onderzoeksrechter kan dat gebeuren. Maar er is “geen enkele magistraat die zich daarmee bezighoudt”, aldus DVZ. De DVZ liet dan ook openlijk weten dat zij vragende partij is voor wetgevende maatregelen waardoor zij, zonder tussenkomst van de onderzoeksrechter, aan de politie opdracht kan geven om illegalen in hun woning te intercepteren.

Daarop volgde nog een discussie tussen minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) en minister van Justitie Geens (CD&V). De eerste stelde dat de politie wel degelijk al in woningen van illegalen mag binnendringen op grond van het feit dat illegaal verblijf een voortdurend misdrijf is; de tweede stelde daarentegen dat dit niet kan. Jambon haalde uiteindelijk bakzeil.

Het Vlaams Belang stelt vast dat de regeling die nu door Theo Francken en Koen Geens werd uitgedokterd het DVZ en de politie uiteindelijk zo moeilijk maakt, dat de vogel wellicht vaak al gevlogen zal zijn voordat hij zal kunnen worden opgepakt:

  • een onderzoeksrechter moet wel degelijk eerst toestemming geven voordat een illegaal in zijn woning kan worden geïntercepteerd;
  • voordat dit kan gebeuren, moet de illegaal onwillig zijn en niet meewerken aan zijn verwijdering, met andere woorden een eerste huisbezoek van de politie aan de voordeur moet niets opgeleverd hebben (deur niet openen; wel openen, maar niet meekomen…), waardoor de illegaal natuurlijk gealarmeerd is en met de noorderzon zal verdwijnen;
  • als er andere illegalen in de woning worden aangetroffen dan diegene waarvoor een machtiging tot woonstbetreding werd afgeleverd, mogen die niet geïntercepteerd worden;
  • wanneer een eerste woonstbetreding met een machtiging van de onderzoeksrechter zonder resultaat blijft (bvb. niet thuis), moet een nieuwe machtiging worden gevraagd aan de onderzoeksrechter om opnieuw tot een woonstbetreding te kunnen overgaan;

Filip Dewinter: “DVZ vroeg om de onderzoeksrechter niét te laten tussenkomen bij het intercepteren van illegalen en het is nu net dàt wat wordt ingevoerd! Feitelijk gaat de situatie hiermee erop achteruit, want dat kan nu al via een huiszoekingsbevel, maar nu worden er nog tal van beperkingen ingevoerd die er tot op heden niet waren. Het ziet er dan ook naar uit dat met een dergelijke regeling de vogel vaak al lang gevlogen zal zijn en intussen elders is ondergedoken, wanneer de politie met een woonstbetredingsmandaat langskomt. Maar dat zal wel de bedoeling van CD&V geweest zijn. Jammer dat N-VA ook hier weer over de hele lijn is gezwicht voor de immigratielobby van CD&V, Nahima Lanjri en Koen Geens op kop.

Het Vlaams Belang dient dan ook de nodige amendementen in om een en ander in de zin van de wens van DVZ te wijzigen.