Persberichten
woensdag, 14 feb 2024

N-VA keurt migratiepact goed: “Verschil tussen woorden en daden”

Foto: iStock. N-VA keurt migratiepact goed: “Verschil tussen woorden en daden”

Vanmorgen werden in de commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) van het Europees Parlement de wetgevende documenten van het migratiepact gestemd. Alle negen documenten werden aangenomen. “Dit migratiepact legt geen bovengrens aan het aantal asielzoekers op en heeft geen enkel competent terugkeermechanisme”, zegt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche (Vlaams Belang). Het zal de instroom nog verder doen stijgen.”

Het migratiepact werd na onderhandelingen met de Raad en de Europese Commissie teruggestuurd naar het Europees Parlement voor een nieuwe goedkeuring. Dat gebeurde nu in de LIBE-commissie. Het pact voorziet onder meer in een relocatiemechanisme door de Commissie en sterkere procedurele beschermingen voor migranten. Zo komt er een EU-relocatiecoördinator en moeten asielzoekers gratis rechtsbijstand krijgen doorheen de procedure. “Dit migratiepact claimt een verstrenging te zijn op vlak van asiel, maar zal in werkelijkheid de sluizen verder open zetten”, stelt Vandendriessche. “Het managet migratie, in plaats van het te stoppen.”

“N-VA geeft hier aan een massamigratiepartij te zijn”

Het migratiepact werd goedgekeurd door een meerderheid van de centrumfractie EPP, de sociaaldemocratische fractie S&D en de liberale fractie Renew. Rechtse fracties ECR en ID stemden tegen, waaronder Tom Vandendriessche. Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) stemde voor, tegen haar eigen fractie ECR in. “Eind december noemden Kanko en Francken het migratiepact nog een ‘strategische vergissing”, aldus Vandendriessche. “Theo Francken toetert veel, maar uiteindelijk keurt de N-VA volgzaam het migratiepact goed. Volksverlakkerij van de N-VA, die hier aangeeft een massamigratiepartij te zijn.” 

In april wordt verwacht dat het migratiepact finaal zal goedgekeurd zijn door het Europees Parlement. Binnenkort volgt ook nog het luik van de legale migratie van het pact, dat illegale migratie in legale wil transformeren. Het Vlaams Belang pleit voor een opt-out voor het asiel en migratiebeleid naar Deens model om de controle over asiel- en migratiebeleid terug in eigen handen te nemen. “Opvang moet in de eigen regio gebeuren, illegalen moeten het asielrecht verliezen en de buitengrenzen moet op slot”, besluit Vandendriessche. “Daarom moeten we ons terugtrekken uit het Europese asiel- en migratiebeleid en onze eigen koers varen.”