Persberichten
zondag, 09 dec 2018

N-VA kiest voor vlucht vooruit

Vlaams Belang roept verkiezingen uit tot referendum over immigratiekwestieTom Van Grieken: “Onder deze regering kwamen er 500.000 nieuwe vreemdelingen bij en werden 105.000 nieuwe Belgen gecreëerd. Dit wàs dus reeds een Marrakesh-coalitie”Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de val van de regering-Michel. Daarmee is een einde gekomen aan de aanslepende politieke komedie – die in de grond een tragedie is.

Geen enkele regeringspartij gaat vrijuit. Dat geldt in de eerste plaats voor de VLD en CD&V die – met steun van de linkerzijde en het voltallige Waalse politieke establishment – een pact willen doordrukken waarvan een grote meerderheid van de Vlamingen niet wil weten. In plaats van bezig te zijn met ‘de problemen van de mensen’, geven zij er in hun ideologische verdwazing de voorkeur aan zich fanatiek te scharen achter een pact dat onze samenleving ondergraaft.

Maar ook N-VA heeft boter op het hoofd. Ze kiest nu voor de vlucht vooruit nadat ze het ‘Marrakesh-dossier’ twee jaar lang mismeesterd heeft. De talloze gelegenheden om het pact naar de prullenmand te verwijzen, zijn niet te baat genomen. Getuige de talloze verslagen van de verschillende opvolgingsvergaderingen waar het kabinet-Francken een leidende rol in had. Door nu alsnog de regeringsstekker uit te trekken probeert men de gracht te dempen nadat het kalf verdronken is. Ongeacht hun schijnbare moedige beslissing om er de stekker uit te trekken, dreigt de Vlaming cash te betalen voor deze nalatigheid.

Wie de tijdslijn van de totstandkoming van het pact aanschouwt, kan overigens niet anders dan vaststellen dat het sterke resultaat van het Vlaams Belang op 14 oktober aan de basis ligt van de plotse koerswijziging bij de N-VA. Men kan dan ook moeilijk om de conclusie heen dat het Vlaams Belang een doorslaggevende rol heeft gespeeld.

Overigens: onder deze regering kwamen er 500.000 nieuwe vreemdelingen bij en werden 105.000 nieuwe Belgen gecreëerd. Dit wàs dus reeds een Marrakesh-coalitie. Het lijkt er dus op dat de N-VA louter omwille van politiek-strategische redenen dan wel om inhoudelijke redenen van koersrichting verandert. Zo camoufleert het ontslag hun desastreus sociaaleconomisch palmares, maskeert het de communautaire nulprestatie en verhult het de staalharde en ronduit slechte immigratiecijfers. Kortom: een desastreus parcours, waar ze in de komende maanden wellicht zelf oppositie tegen gaan voeren.

Het Vlaams Belang roept de volgende verkiezingen nu reeds uit tot een referendum over de immigratiekwestie. Ten laatste op 26 mei kan de Vlaamse kiezer afrekenen met diegenen die hen al jaren lang de factuur van de massa-immigratie presenteren.

Geen zinnig mens kan nog om de conclusie heen dat een systemische verandering onmogelijk is met de traditionele partijen. Wij roepen de N-VA dan ook op het cordon sanitaire voorgoed achter zich te laten om samen het roer om te slaan.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang