Nieuws
donderdag, 28 mrt 2024

N-VA kopieert Vlaams Belang-voorstel voor reservistenkorps

Foto: iStock. N-VA kopieert Vlaams Belang-voorstel voor reservistenkorps

Het Vlaams Belang kan zich voor een groot deel vinden in het pleidooi van de N-VA voor een eigen ‘Home Guard’, een apart reservistenkorps om het grondgebied te verdedigen. “Het lijkt tenslotte bijna een kopie van ons voorstel voor een Nationale Garde”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. “Maar zonder de koppeling aan een burger- of gemeenschapsdienst, zal het N-VA-voorstel helaas een lege doos blijven.”

Stellen dat Defensie met een structureel personeelstekort kampt, is een open deur intrappen. Het Vlaams Belang pleit daarom sinds jaar en dag onder meer voor de oprichting van een Nationale Garde, die zich specialiseert in antiterrorisme, inlichtingen, beveiligingsoperaties, en bestrijding van zware en georganiseerde misdaad, zoals bijvoorbeeld de cocaïnehandel, waar zaken niet zelden met oorlogswapens geregeld worden. “Deze organisatie zal in de eerste plaats ingezet worden om de rechtsorde te herstellen en te bewaken in alle wijken waar salafisten en criminelen de plak zwaaien”, aldus Ponthier.

“Burger- of gemeenschapsdienst vormen het instrument bij uitstek om meer jongeren aan te trekken”

Voor het Vlaams Belang moet die Nationale Garde ingebed zijn in een bredere veiligheidscultuur. “Het gaat om een territoriale reserve die, zoals ook experten als professor Jonathan Holslag stellen, gekoppeld moet worden aan een burgerdienst of een algemene gemeenschapsdienst”, gaat Ponthier verder. “En daarbij heeft men dan de keuze tussen het leger of andere vormen van maatschappelijke dienst, zoals bijvoorbeeld brandweer of maatschappelijk werk.”

“In de N-VA-resolutie wordt weliswaar naar professor Holslag verwezen, maar over een burger- of gemeenschapsdienst wordt met geen woord gerept”, merkt Ponthier tot slot op. “En op die manier zal het reservekader waarover die partij het heeft op een lege doos uitdraaien. Burger- of gemeenschapsdienst vormen tenslotte het instrument bij uitstek om meer jongeren aan te trekken en te laten doorstromen naar onze reserve.”