Nieuws
maandag, 03 okt 2022

Vlaams Belang pleit voor burgerdienst

Het Vlaams Belang is geen voorstander van een militaire dienstplicht zonder meer, zoals vandaag foutief in de media stond te lezen. “Ons programma is hierover heel duidelijk”, zegt volksvertegenwoordiger Annick Ponthier. “We pleiten voor de invoering van een algemene burgerdienst van enkele maanden, en hierbij kan de legerdienst gestimuleerd worden als vrijwillig onderdeel. Maar dat we als enige partij ‘voluit de kaart trekken van een militaire dienstplicht’ is fake news.” Het Vlaams Belang was trouwens de eerste partij die dit standpunt innam en in de media bracht reeds in 2017.

Een militaire dienstplicht bestaat binnen de EU nog slechts in acht landen. “Maar sinds de Russische inval in Oekraïne wordt in verscheidene landen, ook in België, openlijk over een herinvoering nagedacht”, aldus Ponthier. “Maar voor admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, is het voorlopig niet meer dan een denkoefening, omdat ons leger op dit moment gewoon niet in staat is om opnieuw tienduizenden miliciens te huisvesten, op te leiden en te voorzien van wapens.”

“Een verplichte militaire dienstplicht heeft geen zin, een burgerdienst van enkele maanden wel”

“In Het Nieuwsblad heb ik vorig jaar nog, op 17 oktober 2021 duidelijk benadrukt dat het Vlaams Belang absoluut geen voorstander is om zonder meer de verplichte legerdienst terug in te voeren”, vervolgt Ponthier. “Net om dezelfde redenen die nu door Hofman worden aangehaald. Omdat de militaire infrastructuur ondermaats is. De tijden zijn ook veranderd: de Koude Oorlog is voorbij en een modern leger heeft meer goed getrainde en hoogopgeleide mensen nodig.”

“We blijven echter om maatschappelijke redenen pleiten voor een verplichte burgerdienst en een vrijwillige legerdienst, dus een gemeenschapsdienst, die je dan bijvoorbeeld bij Defensie – maar ook elders – zou kunnen doen”, besluit Ponthier. “Zich een aantal maanden inzetten voor de samenleving geeft samenhorigheidsgevoel: het zal de burgerzin van de jonge generatie aanwakkeren.”