Persberichten
donderdag, 26 dec 2019

N-VA laat hoofdoekenverbod los

Op 1
oktober 2019 lazen we in het regeerakkoord nog het volgende: ‘
In het provinciaal en
het gemeenschapsonderwijs zorgen we voor levensbeschouwelijke neutraliteit voor
leerkrachten en leerlingen’
. Vandaag blijft van deze verklaring jammer
genoeg niets meer over.

Op 24 december 2019 hervormde het Hof van Beroep in Antwerpen een beslissing
van de burgerlijke rechter te Tongeren, die had geoordeeld dat elf meisjes hun
hoofddoek toch mochten dragen op twee scholen van het gemeenschapsonderwijs.

Na de recente uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen, stelt minister Weyts in De Morgen dat er ‘voorlopig geen reden meer is om het decreet te wijzigen’. Volgens de minister is het tijd om de bladzijde om te slaan.

De uitspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen geldt echter enkel in de concrete situatie van twee scholen in Maasmechelen. Elke burgerlijke rechter kan immers een andersluidende beslissing nemen in een ander concreet geval. Volgens verschillende juristen leidt deze beslissing tot rechtsonzekerheid en totale chaos.

Het Vlaams Belang vindt dan ook dat de Vlaamse regering een krachtig signaal moet uitsturen en onverkort werk moet maken van een decreetwijziging. Hiervoor is in het parlement een tweederdemeerderheid nodig. Het Vlaams Belang reikt minister Weyts de hand en zal het neutraliteitsdecreet inzake religieuze symbolen in het gemeenschapsonderwijs zonder enige aarzeling goedkeuren om de tweederdemeerderheid te behalen.

Roosmarijn Beckers
Vlaams parlementslid