Nieuws
woensdag, 12 jan 2022

N-VA, Open Vld en CD&V weigeren onafhankelijke studie impact migratie

In de commissie Algemeen Beleid in het Vlaams Parlement werd dinsdag een resolutie van het Vlaams Belang weggestemd om een onafhankelijke studie te laten uitvoeren naar de impact van migratie. In 2018 werd reeds een migratiestudie uitgevoerd door de Nationale Bank (NBB), maar die was onvolledig en bevatte grote fouten, waaronder het ontbreken van een generatieberekening. “Bizar hoe bepaalde zelfverklaarde (migratie)kritische partijen weigeren om transparantie te creëren inzake de torenhoge migratiefactuur”, reageert Vlaams Parlementslid en resolutie-indiener Sam van Rooy (Vlaams Belang).

Dinsdag werd een resolutie ter stemming gelegd in de commissie Algemeen Beleid. De resolutie heeft tot doel om een onafhankelijke, volledige studie te laten uitvoeren over de impact van de migratie op de Vlaamse economie en financiën. Die is broodnodig, want de NBB-studie die in 2018 werd besteld door toenmalig federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) was onvolledig en de conclusie ervan misleidend (wat Francken zelf later ook toegaf). De resolutie voor een nieuwe studie werd echter weggestemd door alle meerderheidspartijen, N-VA incluis.

Nieuwe studie is broodnodig, want oude studie werd verkeerd uitgevoerd

“Niet alleen werden in de oude NBB-studie allerlei kosten gewoonweg genegeerd, zoals de kostprijs van illegaliteit, transmigratie, asielopvang en veiligheid”, licht van Rooy toe. “Ook werd het fundamentele principe van generatierekenen niet toegepast, terwijl dit nochtans een internationaal erkende methode is. Hierdoor werd door de pers destijds verkeerdelijk genoteerd dat allochtonen van de tweede generatie de schatkist meer zouden opleveren dan autochtonen. Bespottelijk natuurlijk, want in de NBB-studie werd de absurde vergelijking gemaakt tussen tweedegeneratiemigranten op arbeidsactieve leeftijd enerzijds en autochtone Vlamingen over hun hele levensloop anderzijds.”

“Ik betreur dan ook ten zeerste dat de N-VA deze fout niet wil rechtzetten door middel van de nieuwe, volledige en correcte berekening die deze resolutie vraagt”, besluit van Rooy. “Het is een jammere zaak dat mijn parlementaire ambtgenoten uit die partij wel stevige retoriek verkopen inzake migratie en integratie, maar hun kar keren zodra de daad bij het woord moet worden gevoegd. Op dezelfde dag dat de N-VA tégen een objectieve studie naar de kosten van migratie stemde, stemde die partij nota bene vóór meer subsidies aan het linksliberale Hannah Arendt Instituut. En dat is al even bizar te noemen, want dit diversiteitsspeelgoedje van Bart Somers kon vorig jaar nog rekenen op stevige verbale kritiek van de N-VA.”