Nieuws
vrijdag, 25 feb 2022

N-VA stemt tegen regionalisering energie

De N-VA-fractie stemde woensdag in het Vlaams Parlement samen met de andere partijen van de meerderheid en de linkse oppositie tegen de agendering van een resolutie van het Vlaams Belang waarin werd opgeroepen de bevoegdheid Energie van het federale niveau volledig over te hevelen naar de deelstaten. Nochtans lanceerde N-VA-voorzitter Bart De Wever uitgerekend dit weekend nog het voorstel om een ‘institutionele atoombom’ te laten afgaan om Energie volledig te regionaliseren en zo een kernuitstap te voorkomen. Op 18 maart dreigt de federale paars-groene regering immers om definitief de stekker uit onze kerncentrales te trekken. “Het is het zoveelste voorbeeld waarbij de N-VA in het parlement net het omgekeerde stemt van wat ze in de media propageren”, reageert Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang).

Op 18 maart moet de federale regering finaal een beslissing nemen over het al dan niet uitvoeren van de volledige kernuitstap. Maar het draagvlak voor die kernuitstap is in Vlaanderen uiterst klein. Vlaanderen zou als deelstaat bovendien het zwaarst getroffen worden bij bevoorradingsproblemen. Het Vlaams Belang agendeerde daarom woensdag met spoed een resolutie in het Vlaams Parlement om de bevoegdheid Energie volledig te regionaliseren. “Met een regionalisering van de bevoegdheid Energie zouden we in Vlaanderen de kernuitstap kunnen verhinderen en kunnen we de nodige maatregelen nemen in functie van bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van de energiefacturen ”, stelt Van Rooy.

“De N-VA blaast rond energie in interviews hoog van de toren, maar wanneer het erop aan komt voegen ze niet de politieke daad bij het woord”

Ook de N-VA leek enkele dagen geleden het idee genegen om de bevoegdheid Energie te regionaliseren. Partijvoorzitter Bart De Wever sprak zelfs over het gebruik van een ‘institutionele atoombom’, zoals wijlen Philippe Moureaux (PS) dat deed ten voordele van Wallonië tijdens onderhandelingen over uitvoervergunningen van Waalse wapens. Volgens De Wever is de volledige regionalisering van de energiebevoegdheid dan ook een noodzaak voor wanneer de federale regering de volledige kernuitstap definitief zou maken.

De N-VA van De Wever stemde echter tegen de spoedbehandeling van de Vlaams Belang-resolutie, die dus precies vraagt wat De Wever stoer had verklaard. N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele wist voor de verantwoording van dat bizarre, tegenstrijdige stemgedrag niets beter te verzinnen dan te stellen het “een uitermate belangwekkend voorstel van resolutie is”, maar dat het “volgens ons toch een grondiger debat onder deskundigen, onder specialisten, behoeft in commissie”. De conclusie van Van Rooy was dan ook niet mals: “De N-VA blaast in interviews hoog van de toren, maar wanneer het erop aan komt voegen ze niet de politieke daad bij het woord.”