Nieuws
donderdag, 25 apr 2024

N-VA verwerpt motie Vlaams Belang tegen verfransing Brussels gerecht

Foto: iStock. N-VA verwerpt motie Vlaams Belang tegen verfransing Brussels gerecht

Het Vlaams Belang vindt het onbegrijpelijk dat de N-VA gisteren in het Vlaams Parlement weigerde een motie van het Vlaams Belang goed te keuren die een belangenconflict wilde inroepen tegen een federaal wetsontwerp dat leidt tot de verfransing van het Brussels gerecht. “Met het wetsontwerp dat de taalvereiste voor de topambtenaren in de magistratuur wil afschaffen, wordt de Vlaamse Brusselaar eens te meer tot tweederangsburger gedegradeerd”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans. “Door het belangenconflict te steunen, kon de N-VA zich gisteren uitspreken voor een gelijkwaardige status van het Nederlands in het Brussels gerecht. Maar voor die partij is het cordon sanitaire duidelijk belangrijker dan een rechtvaardige rechtsgang voor de Nederlandstalige Brusselaars.”

Het Vlaams Belang heeft zich van meet af aan verzet tegen het federaal wetsontwerp dat ervoor zal zorgen dat de belangrijkste Brusselse gerechtelijke ambten nog jaren door Franstaligen bekleed zullen worden, en dat de bestaande Nederlandse taalvereisten zullen afzwakken. “Het ambt van procureur des Konings zal in Brussel nog minstens tien jaar voorbehouden blijven voor een Franstalige”, aldus Slootmans. “Deze zal niet langer moeten bewijzen grondig Nederlands te kennen, zomin als de arbeidsauditeur, de procureur-generaal, de federaal procureur en de procureur voor de verkeersveiligheid dat in de toekomst nog zullen hoeven te doen.”

“N-VA houdt geen enkele rekening met de Vlaamse Brusselaar”

“Omdat op die manier de Vlaamse belangen in onze hoofdstad overduidelijk geschaad worden, dienden we deze week in het Vlaams Parlement een belangenconflict in”, gaat Slootmans verder. “Met dit middel kan het wetsontwerp immers niet gestemd worden en moet er worden overgegaan tot verder overleg.” Het Vlaams Parlementslid kan niet vatten dat de N-VA, een zogenaamde Vlaams-nationalistische partij, geen enkele rekening hield met de Vlaamse Brusselaar en zich gisteren in allerlei bochten wrong om toch maar geen voorstel van het Vlaams Belang te moeten steunen.  

“Door het belangenconflict weg te stemmen, degradeert de N-VA zich tot handlanger van de door de Franstaligen gedomineerde Vivaldi-regering”, merkt Slootmans tot slot op. “In het federaal parlement fulmineert de N-VA als oppositiepartij tegen het wetsvoorstel, maar in het Vlaams Parlement stemt de regeringspartij N-VA het Vlaamse verzet ertegen weg. Schizofreen, hypocriet en vooral heel laf.”