Persberichten
woensdag, 24 apr 2024

Vlaams Belang dient belangenconflict in tegen verfransing Brussels gerecht

Foto: iStock. Vlaams Belang dient belangenconflict in tegen verfransing Brussels gerecht

Het Vlaams Belang dient in het Vlaams Parlement een belangenconflict in tegen een federaal wetsontwerp dat garandeert dat de belangrijkste Brusselse gerechtelijke ambten nog jaren door Franstaligen bekleed zullen worden en bovendien de bestaande Nederlandse taalvereisten fors afzwakt. “Dit wetsontwerp bestendigt de verfransing van het Brusselse gerecht en ondergraaft de positie van het Nederlands in Brussel”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang).

In 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof een bepaling in de wet van 19 juli 2012 die beoogde het gerechtelijk arrondissement Brussel te hervormen. Dat vernietigde artikel bepaalde dat de procureur des Konings en de arbeidsauditeur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad enkel Franstaligen konden zijn. Volgens het Grondwettelijk Hof ontstaat zo een discriminatie tussen Nederlandstalige en Franstalige magistraten.

“Dit wetsontwerp ondermijnt verder de positie van het Nederlands in de hoofdstad van Vlaanderen”

Een nieuw federaal wetsontwerp dat tegemoet moet komen aan de kritiek van het Grondwettelijk Hof bepaalt nu dat de belangrijkste ambten nog jaren door Franstaligen zullen worden bekleed. Zo wordt bijvoorbeeld het ambt van procureur des Konings in Brussel nog minstens tien jaar voorbehouden aan een Franstalige. Samen met de arbeidsauditeur, de procureur-generaal, de federaal procureur en de procureur voor de verkeersveiligheid zullen ze ook niet langer het bewijs moeten leveren grondig Nederlands te kennen. Ook de Nederlandstalige Vereniging van Magistraten spreekt daarom van “een duidelijke verfransing van de Brusselse gerechten”. 

Volgens Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans is dit wetsontwerp “een zoveelste slag in het gezicht van de Vlaamse Brusselaars die met deze hervorming eens te meer tot tweederangsburgers worden gedegradeerd”. “Een gelijkwaardige status van het Nederlands is essentieel voor een rechtvaardige rechtsgang”, klinkt het.

Slootmans legt daarom vandaag een belangenconflict neer in het Vlaams Parlement om het wetsontwerp alsnog tegen te houden. Daarbij is het vooral uitkijken naar het stemgedrag van N-VA. Die ontbond in de Kamer – waar ze in de oppositie zit - al haar duivels tegen deze gerechtelijke hervorming, die ze als ‘een belediging voor de Nederlandstaligen’ catalogeerde. De vraag is nu of ze dat standpunt ook zal honoreren in het Vlaams Parlement, waar ze in de meerderheid zetelt.