Nieuws
woensdag, 23 nov 2022

Na aandringen Vlaams Belang wordt kunst beschermd tegen klimaatterreur

Foto: iStock. Na aandringen Vlaams Belang wordt kunst beschermd tegen klimaatterreur

“België telt heel wat musea waar belangrijke schilderijen worden tentoongesteld. Dat mag niet verwonderen, gelet op het gegeven dat Vlaanderen eeuwenlang een epicentrum van kunstcreatie was”, aldus Pas. “En onze Vlaamse meesters worden over de gehele wereld terecht beschouwd als kunstenaars van absolute wereldklasse.”

“Dat kunstwerken beschermd zullen worden tegen klimaatterroristen stemt tot tevredenheid” 

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers drong Pas er bij minister Lahbib dan ook op aan om extra beveiligingsmaatregelen te nemen om ons kunstenpatrimonium te beschermen tegen de blinde waanzin van de extreem-linkse ‘activisten’. “Vanzelfsprekend kon minister Lahbib geen details prijsgeven over de maatregelen die zullen genomen worden”, vervolgt Pas. “Maar ze verzekerde alvast dat ze de bekommernissen van het Vlaams Belang alvast ter harte nam, en ze de nodige maatregelen zal nemen om ons cultureel erfgoed inderdaad extra te beschermen.”

Pas dringt daarnaast ook aan op een verstrenging van de straffen voor het beschadigen van kunstvoorwerpen, en diende samen met haar collega Katleen Bury een wetsvoorstel in.  “Vandaag wordt het opzettelijk beschadigen van graven, monumenten en kunstvoorwerpen slechts bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een jaar. Het Vlaams Belang wil die strafmaat nu optrekken naar zes maanden tot drie jaar.”