Nieuws
donderdag, 08 sep 2022

Na oprichting subsidieregister moet eindelijk oversubsidiëring worden aangepakt

“Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) lanceert vandaag online een Vlaams subsidieregister waarmee iedereen alle door de Vlaamse overheid toegekende subsidies aan rechtspersonen, zoals ondernemingen en vzw's, kan raadplegen. “Dit subsidieregister is een goede zaak en komt er nu eindelijk onder druk van het Vlaams Belang”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch. Maar dit is natuurlijk slechts het begin, want vervolgens zouden de talloze Vlaamse subsidiestromen naar allerlei linkse hobby's en naar de diversiteitsindustrie definitief moeten worden gestopt."

Al in het regeerakkoord van 2014 van de vorige Vlaamse N-VA-regering stond het voornemen om een subsidieregister aan te leggen, maar toch werd dit steeds opnieuw op de lange baan geschoven. Bij de start van de huidige Vlaamse regering in 2019 haalde minister Diependaele het plan voor een publiek toegankelijke subsidiedatabank weer vanonder het stof. Vanaf vandaag zal iedereen online elke subsidie kunnen opzoeken die werd toegekend vanuit de Vlaamse overheid. Het gaat echter enkel om subsidies aan rechtspersonen, zoals ondernemingen of vzw's, en niet om subsidies aan particulieren, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. Ook volgens Diependaele zelf is het dankzij het subsidieschandaal met Sihame El Kaouakibi dat het subsidieregister nu toch eindelijk klaar is. Deze voormalige Open Vld-politica kwam in opspraak nadat bekend werd dat ze misbruik heeft gemaakt van subsidies bedoeld voor haar vele vzw's. Mocht het subsidieregister er toen al zijn geweest, dan was er allicht veel vroeger aan de alarmbel getrokken.

“Dit subsidieregister moet nu zo snel mogelijk resulteren in het droogleggen van de talloze subsidiestromen naar linkse hobby's en naar de diversiteitsindustrie”

“Hoewel het niet helemaal volledig is en er nog altijd subsidies ontbreken, is het uiteraard een goede zaak dat dit Vlaams subsidieregister er nu eindelijk is gekomen”, zegt Van dermeersch “Decennialang al klaagt het Vlaams Belang de verspilling van Vlaams belastinggeld aan. Maar liefst 13 miljard euro, of zo'n derde van de Vlaamse begroting, gaat elk jaar opnieuw naar allerhande subsidiestromen. In 2020, dus voordat de zaak-El Kaouakibi aan het licht kwam, somde mijn collega Sam van Rooy in het Vlaams Parlement nog op aan wat voor woke-organisaties en diversiteitsgepamper de Vlaamse regering allemaal subsidies uitdeelt. Zo kregen verenigingen zoals Oxfam, Kif Kif en Vluchtelingenwerk Vlaanderen maar liefst honderdduizenden euro’s toegestopt.”

“Minister Diependaele beweert nu te hopen dat het subsidieregister niet alleen helpt om misbruik en fraude te voorkomen, maar ook om het debat te openen over welke subsidies echt nodig zijn en welke niet. Van dermeersch: “Het spreekt voor zich dat meer openheid over de subsidiestroom naar linkse hobby's en naar de diversiteitsindustrie de Vlaming ten goede komt”. Volgens Van dermeersch en van Rooy moet de Vlaamse regering nu ook echt actie ondernemen om de oversubsidiëring en de subsidiewaanzin stop te zetten: "Meten is weten, maar schrappen is beter. Vele miljoenen euro's aan subsidies kunnen worden bespaard en moeten worden gebruikt om de vele Vlamingen te helpen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen."