Nieuws
woensdag, 17 mrt 2021

Na overwinning Catalaanse onafhankelijkheidspartijen: “Onaanvaardbaar dat EU blijft wegkijken!”

In het Vlaams Parlement hekelde Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens de weigering van de Europese Unie om initiatief te nemen in conflict rond Catalonië. De Spaanse overheid schond nochtans elementaire politieke en mensenrechten door het gevangennemen van pro-onafhankelijkheidspolitici en de repressie tegen het legitieme Catalaanse onafhankelijkheidsstreven. De EU zou bemiddelende actor kunnen zijn in het Spaans-Catalaanse conflict, maar blijkt hiertoe niet bereid. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Janssens. 

Een maand geleden vonden de verkiezingen in Catalonië plaats naar aanleiding van de afzetting van de vorige Catalaanse minister-president, Quim Torra. Die werd op 28 september 2020 uit zijn ambt ontzet door het Spaanse Hooggerechtshof, omdat hij het had aangedurfd om een spandoek te laten ophangen. Het niet bepaald als onpartijdig bekend staande Hooggerechtshof oordeelde dat het ging om ongehoorzaamheid. Torra zelf noemde zijn afzetting een ‘staatsgreep’. De Catalaanse onafhankelijkheidspartijen wonnen de daarop volgende verkiezingen nu duidelijk en konden hun meerderheid in het parlement uitbreiden tot 74 van de 135 zetels. Pere Aragonès, de leider van de sterkste onafhankelijkheidspartij ERC en waarnemend minister-president van Catalonië, wil nu een nieuw, legaal en bindend referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid organiseren, ditmaal met toestemming van de Spaanse regering.

Volgens het Vlaams Belang mag de Spaanse regering de vraag naar dit referendum niet negeren en moet ze met de toekomstige Catalaanse regering een oplossing vinden voor dit conflict. Janssens vroeg ook aan Jan Jambon of hij bij de Europese Unie aangedrongen had om een bemiddelende rol te spelen en of hij op de Spaanse regering al druk had uitgeoefend voor de vrijlating van de Catalaanse politieke gevangenen. Jambon verwees slechts naar de oproep die hij eerder had gedaan aan de Europese Unie in navolging van een resolutie die in oktober 2019 daarover werd goedgekeurd. Hij schreef toen brieven naar de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en naar die van de Europese Commissie. Hij ontving toen een antwoord van Ursula von der Leyen dat zij deze kwestie als een “interne Spaanse aangelegenheid” beschouwt. De Spaanse ambassadeur zou hij uitnodigen voor een gesprek. 

“De EU zegt dat de Catalaanse kwestie een interne Spaanse aangelegenheid is maar neemt wel actie tegen Polen en Hongarije, van een dubbele moraal gesproken”

Nochtans kon die EU in het verleden wel oplossingen bedenken voor dossiers zoals Kosovo of Cyprus”, reageerde Chris Janssens. Dat ze de andere richting uitkijkt als de spanningen in een van de lidstaten de democratie en de vrijheid van meningsuiting bedreigen, dat is in mijn ogen onaanvaardbaar. Janssens stelde vast dat regimes waar grote politieke families de dienst uitmaken blijkbaar vrij spel hebben om dissidenten het zwijgen op te leggen en de democratie te verkrachten. 

Hij wierp de vraag op met welk moreel gezag de Europese Commissie nog mensenrechtenschendingen - waar dan ook - zou kunnen aanklagen. “Het is mijn diepste overtuiging dat het Catalaanse volk niet alleen recht heeft op zelfbestuur, maar dat hun gevangengezette politieke leiders ook recht hebben op amnestie”, zei hij tot slot.