Nieuws
woensdag, 07 mrt 2018

Na protest Vlaams Belang: onderzoek of lessen Arabisch bij OCMW wel conform taalwetgeving zijn

Het OCMW van de gemeente Gistel is op het knettergekke idee gekomen om cursussen Arabisch te organiseren voor politieagenten, hulpverleners en vrijwilligers allerhande. De cursus wordt gegeven door een Syrische asielzoekster met hoofddoek. In een normale samenleving zou men kunnen veronderstellen dat immigranten alle inspanningen leveren om te integreren in de gastsamenleving. Volgens het bestuur van CD&V, N-VA en SP.a in Gistel moeten onze eigen mensen echter Arabisch leren ‘om de nieuwkomers zich thuis te laten voelen'. Het Vlaams Belang werd door nogal wat inwoners van Gistel gecontacteerd die terecht van mening zijn dat dit de wereld op zijn kop is.

Vlaams Parlement

Vorige week organiseerde het Vlaams Belang reeds een protestactie aan de start van de gemeenteraad in Gistel. Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin zette de kwestie bovendien ook op de agenda van het Vlaams Parlement, waarbij hij aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans vroeg of deze taallessen wel in overeenstemming zijn met het integratiebeleid en de wetgeving. De taalwetgeving legt immers op dat de overheid in Vlaanderen enkel in het Nederlands mag communiceren met de bevolking. En tot nader order dus niet in het Arabisch. Ook wilde hij weten of deze cursussen desgevallend georganiseerd worden met Vlaamse middelen die aan Gistel werden toekend.

Minister Homans antwoordde ons parlementslid dat de taallessen niet betaald worden met Vlaamse middelen, maar toonde zich wel bereid in te gaan op het verzoek van ons parlementslid om te laten onderzoeken of de Arabische lessen conform de taalwetgeving zijn. De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwe, zou belast worden met dit onderzoek. Ook de andere provinciegouverneurs zouden soortgelijke initiatieven in hun provincie moeten onderzoeken op hun wettelijkheid. “Mocht uit het onderzoek blijken dat de taalwetgeving wordt geschonden, dan zal ik onmiddellijk optreden”,bevestigde de minister aan ons parlementslid.

Goedkoop excuus

Stefaan Sintobin toonde zich tevreden met dit antwoord, maar liet nog weten te betreuren dat Homans’ eigen N-VA-partijgenoten in het gemeentebestuur van Gistel zich tegen deze taallessen – totdat het nieuws uitlekte in de media – op geen enkele manier hebben verzet. “Ze wisten zogezegd van niets”, zei Sintobin, “maar dit excuus is al te goedkoop. Wie mee in een bestuur zit, moet weten wat er gebeurt in de gemeente”. Het Vlaams Belang zal uiteraard van nabij opvolgen wat het onderzoek naar de verenigbaarheid met de taalwetgeving oplevert. Conform de taalwetgeving of niet, het Vlaams Belang is van mening dat Arabische taallessen voor hulpverleners absoluut onaanvaardbaar zijn. Niet wij moeten ons immers aanpassen aan de nieuwkomers, de immigranten moeten zich aanpassen aan ons. Onze partij zal zich vanzelfsprekend ook in het verzet gaan wanneer we geïnformeerd worden over soortgelijke initiatieven in andere gemeenten.

Lees hier het verslag van het debat.