Persberichten
donderdag, 28 mrt 2019

Na zoveelste collectieve ontslag in Brussel: Vlaams Belang dient voorstel in om steunzone voor Brussel in te stellen

Levensmiddelenbedrijf Unilever wil zijn Lipton-theefabriek in Vorst sluiten. De hele productie verhuist naar Polen, en daardoor staan 126 banen op de helling. Dit is het zoveelste bedrijf dat dit jaar in Brussel jobs wil schrappen. In totaal werden dit jaar al meer dan 2000 ontslagen aangekondigd in de hoofdstad.

De competitiviteitspactwet van 2014 voorziet  in een steunmaatregel ten voordele van werkgevers waarbij aan de gewesten de mogelijkheid wordt gegeven om in geval van een grootschalig collectief ontslag een steunzone af te bakenen. In dat geval zouden werkgevers die aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende twee jaar kunnen genieten van een vermindering van maximaal 25% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van nieuwe werknemers die zij in dienst nemen als gevolg van investeringen in steungebieden.

Een Gewest dat wordt geconfronteerd met een dergelijke zone, kan aan de federale regering voorstellen zo een 'steunzone' in te stellen voor een maximale periode van zes jaar.

Het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest hebben momenteel reeds zo’n steunzones afgebakend (bvb rond Gent en Turnhout). De Brusselse regering blijft echter in gebreke, zo bleek vorige week nog uit een antwoord van minister Gosuin op een interpellatie van Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens.

Bij eerdere collectieve ontslagen die dit jaar voor Brussel werden aangekondigd had de Brusselse regering nochtans ook zo’n gunstmaatregel kunnen aanvragen.

Het Vlaams Belang diende daarom een motie in waarbij de Brusselse regering wordt gevraagd dringend werk te maken van een steunzone voor Brussel. Deze motie komt volgende week vrijdag ter stemming in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement.