Persberichten
vrijdag, 22 jan 2021

Nakende faillissementenstorm: “Extra steun nodig”

Meermaals kwam het nakende aantal faillissementen op de agenda in de commissie Economie en Werk van het Vlaams Parlement, zo ook afgelopen woensdag. Vlaams parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) maakt zich zorgen over de woelige financiële situatie waarin bedrijven na heropening door de coronacrisis zullen terecht komen. Ze interpelleerde minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V) om de Vlaamse steun na heropstart te verlengen. De minister liet weten deze eis op het regeringsoverleg - waar beslist wordt hoe lang de Vlaamse steunmaatregelen nog zullen lopen - mee te nemen.

Het afgelopen jaar zijn in België zo’n kleine 8.000 bedrijven failliet gegaan. Dat is bijna 33 procent minder dan in 2019. Men zou echter verwachten dat dit cijfer door de coronacrisis juist veel hoger ligt dan in andere jaren. Volgens onderzoeksbureau Graydon zal de faillissementenstorm echter pas dit jaar losbarsten omdat veel bedrijven momenteel kunstmatig in leven worden gehouden door de diverse coronamaatregelen van de overheden. Graydon stelt dat in 2021 maar liefst 50.000 bedrijven overkop kunnen gaan, eenmaal die bijzondere beschermingsmaatregelen worden opgeheven. Momenteel kunnen de bedrijven nog tot eind februari genieten van het Vlaams beschermingsmechanisme en de globalisatiepremie.

Het Vlaams Belang vreest dat, wanneer de steun bij heropstart meteen stopt, de ondernemers pas echt in de problemen zullen komen. “Op het ogenblik dat ze heropstarten, wordt namelijk van hen verwacht dat ze het uitstel dat ze verkregen (voor de huur- of hypotheeklast of sociale- en andere lasten) terugbetalen”, vervolgt Malfroot. “Dat is plots een immense kost zonder al inkomsten gegenereerd te kunnen hebben.”

Bedrijven moeten uit de brand geholpen worden met steun, ook na de heropflakkering

Vermoedelijk zullen bij de heropstart, omwille van de beperkende maatregelen die de overheid zal opleggen, de inkomsten niet hoog genoeg zijn om al die extra kosten te dekken. “Vanuit deze bezorgdheid, heb ik de minister gevraagd om de bedrijven niet in de steek te laten op het ogenblik dat de markt opnieuw mag heropstarten”, zegt Malfroot verder. "Er moet ook dan steun zijn."

Het Vlaams Belang pleit daarom voor een verlenging van de Vlaamse steunmaatregelen, ook na de heropstart. De minister beloofde het mee te nemen op het regeringsoverleg.