Nieuws
vrijdag, 10 nov 2023

Nationale Bank onderschrijft pensioenvoorstel Vlaams Belang

Foto: iStock. Nationale Bank onderschrijft pensioenvoorstel Vlaams Belang

Stefan Van Parys, econoom bij de Nationale Bank, stelde recent in het Radio 1-programma De wereld vandaag enkele denkpistes voor om de vergrijzingskosten te drukken. Dit is dringend nodig, want volgens prognoses zullen de vergrijzingskosten in dit land hoger oplopen dan in vrijwel alle EU-landen”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn. “Het raakvlak tussen de pistes van de Nationale Bank en ons voorstel is opvallend. Ook door de Nationale Bank wordt de aftopping van de hoogste pensioenen naar voren geschoven. “

Een recente publicatie van de Nationale Bank toont aan dat de vergrijzingskosten in dit land tegen 2070 de hoogste zullen zijn van alle EU-landen. Zelfs groter dan landen met een zeer hoge schuldgraad zoals Spanje of Italië. “Al jaren, zelfs al decennia, weten we dat de alsmaar toenemende vergrijzingskosten als een zwaard van Damocles boven de reeds lamentabele overheidsbegroting van dit land hangen”, aldus Samyn. “Toch heeft geen enkele regering ook maar iets gedaan om deze uitgaven structureel te kunnen dragen. Het fiasco van het paarsgroene Zilverfonds symboliseert het wanbeleid waar we mee geconfronteerd werden en worden.”  

“Net zoals onze sociale volkspartij schuift de Nationale Bank de aftopping van de hoogste pensioenen naar voren”

Als één van de maatregelen die lijkt te werken in het buitenland, schuift de Nationale Bank de aftopping van de hoogste pensioenen naar voren. Zonder aftopping zullen de hoogste (ambtenaren)pensioenen in absolute cijfers stijgen tot duizelingwekkende hoogtes. Financiële ruimte die niet meer gebruikt kan worden om de lagere (werknemers- en zelfstandigen)pensioenen te verhogen.

“Vivaldi weigerde echter halsstarrig om deze maatregel door te voeren”, gaat Samyn verder. “De Vlaamse minderheidsregering realiseerde zelfs geen enkele maatregel om de pensioenen structureel betaalbaar te houden. Iedere pensioenexpert doorprikte dan ook meteen de ballon van Vivaldi en maakte brandhout van het pensioenakkoord dat niets meer is dan gemorrel in de marge.” 

 “Voor het Vlaams Belang is het onbegrijpelijk dat Vivaldi het heeft nagelaten om de hoogste pensioenen te plafonneren”, concludeert Samyn. “Het is onrechtvaardig dat de verschillen tussen een ambtenarenpensioen enerzijds en een werknemers- en zelfstandigenpensioen anderzijds, zo groot zijn. Het Vlaams Belang pleit voor een gelijkschakeling van de drie statuten.”