Nieuws
woensdag, 06 okt 2021

Naturalisatie of verblijfsvergunning: “Onze waarden onderschrijven!”

Het Vlaams Belang wil dat nieuwkomers in het kader van een aanvraag tot een verblijfsvergunning of naturalisatie een verklaring moeten onderschrijven met daarin onze waarden en principes. Zo moeten moslims onder meer ondubbelzinnig afstand nemen van de sharia”, zo zegt Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy. “En daarnaast moeten ze principes voorstaan als de scheiding van kerk en staat, de vrije meningsuiting, de gelijkwaardigheid van man en vrouw en het recht om een andere of helemaal geen godsdienst aan te hangen.”

De massa-immigratie heeft de voorbije decennia voor een islamisering van onze samenleving gezorgd. In het straatbeeld zijn steeds meer moslimbaarden, djellaba’s, sluiers, moskeeën en halalzaken te zien. “Kenmerken van islamisering die je hier soms zelfs meer ziet dan in bepaalde steden in de islamitische herkomstlanden, hetgeen duidt op een afwijzing van onze cultuur”, aldus Van Rooy. “Zo stellen talloze moslims, volgens onderzoek zelfs een meerderheid, de Koran of de sharia boven onze cultuur, vrije samenleving en democratische rechtsstaat.”

“Het onderschrijven van onze waarden is noodzakelijk, maar nog geen garantie voor een succesvolle assimilatie”

“Naast het verwerpen van de islamitische regels en wetten (sharia) en onderschrijven van onze normen en waarden, is het uiteraard ook noodzakelijk dat men het Nederlands machtig is om in aanmerking te komen voor naturalisatie of verblijf op ons grondgebied”, besluit Van Rooy. “En dat laatste geldt uiteraard voor alle nieuwkomers, niet enkel voor islamitische immigranten. Anders zal men onmogelijk deel kunnen worden van onze samenleving en gemeenschap.” Alleszins heeft het ondertekenen van een dergelijke verklaring vooral een symbolische waarde, en is ze dus geen garantie voor een succesvolle assimilatie.