Persberichten
donderdag, 05 nov 2020

“NBB-studie geeft vertekend beeld over economische impact migratie”

Het Vlaams Belang betwist ten zeerste dat migratie een goede zaak is voor de economie, zoals sommigen uit een studie van de Nationale Bank van België (NBB) meenemen. “De studie is drastisch onvolledig, zo werd onder andere de kostprijs van de migratie inzake onderwijs, veiligheid, justitie en huisvesting niet eens meegerekend”, aldus Kamerleden Wouter Vermeersch en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). De migratiecrisis van 2015 is niet vervat en vergelijkingen worden vaak verkeerd opgemaakt.”
 
Zo wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat tweede-generatie-migranten de grootste bijdrage aan de overheidsfinanciën zouden leveren. Volgens de studie was deze groep in 2016 goed voor gemiddeld surplus van 784 euro per hoofd. Bij autochtonen gaat het slechts om 296 euro. 

“Dat verschil is misleidend, want de tweede generatie migranten telt veel jongeren en mensen op arbeidsleeftijd”, reageert Vermeersch. “In de groep van autochtonen zitten daarentegen heel veel gepensioneerden.” Het is correcter dit te berekenen over de hele levensloop, zoals in Nederland in de studie uit 2003 gebeurde.

Van Langenhove: Laatste cijfers NBB-studie dateren van 2016, op die manier is migratiecrisis 2015 nauwelijks zichtbaar

 De eerste generatie allochtonen doen het bijvoorbeeld veel slechter. Die kosten 1.905 euro per hoofd. “Vooral niet-EU-migranten doen het slecht, amper 46 procent van hen is aan het werk”, vult Kamerlid Dries Van Langenhove aan. “Bij migranten die nog geen vijf jaar in België zijn, is dat slechts 31 procent. De nieuwe, bijkomende immigratie kost dus wel degelijk veel geld.”
 
Het grote pijnpunt in de Belgische migratie is dus de lage activiteitsgraad. “De tewerkstellingskloof tussen autochtonen en migranten is in weinig Europese landen groter. De kloof tussen mannen en vrouwen is bij migranten ook groter.”
 
Ruim vier op de tien migranten komen naar België via gezinshereniging, voor migranten van buiten de EU loopt dat op tot bijna de helft. “Uit de NBB-studie blijkt dat personen die via huwelijksmigratie het land binnenkwamen, 30 procentpunt minder kans hebben op een job dan wie om economische redenen naar ons land komt”, besluit Van Langenhove. “Gezinsherenigers kostten in 2016 gemiddeld 3.542 euro aan de overheid. En ook bij vluchtelingen is de arbeidsmarktparticipatie aanvankelijk laag, en is de bijdrage sterk negatief.”