Nieuws
maandag, 17 jan 2022

Nederlandstaligen ondervertegenwoordigd binnen de Regie der Gebouwen

Uit cijfers over de Regie der Gebouwen die Kamerlid Frank Troosters opvroeg bij de bevoegde staatssecretaris Mathieu Michel (MR) blijkt dat de taalverhoudingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen er niet worden gerespecteerd. 424 werknemers, ofwel 52 procent, zijn immers Franstalig. Daartegenover staat een minderheid van Nederlandstaligen van 393 werknemers, ofwel 48 procent.

De Regie der gebouwen is bevoegd voor het beheer van de federale vastgoedportefeuille. Ze beheert het federale overheidspatrimonium en vertegenwoordigt de federale staat in de vastgoedsector. Haar voornaamste taak is om de huisvesting van de verschillende federale overheidsdiensten te verzorgen. “Uit het laatst beschikbare activiteitenverslag van de Regie der Gebouwen blijkt dat de Regie 817 personen tewerkstelt, verdeeld over vier niveaus (A tot en met D)”, aldus Troosters. “Waar een normale verhouding op basis van onze bevolkingssamenstelling ongeveer 60 procent Nederlandstaligen versus 40 procent Franstaligen zou zijn, blijkt dat er binnen de Regie der Gebouwen zelfs meer Franstaligen dan Nederlandstaligen tewerkgesteld zijn.”

“Als een federale overheidsdienst moet de Regie der Gebouwen de taalverhoudingen respecteren”

“Deze scheeftrekking manifesteert zich bovendien in haast elk statuut dat binnen de Regie tewerkgesteld wordt. Uitgezonderd tewerkgestelde stagiairs blijkt dat zowel voor het statuut contractuelen, statutairen of talent exchange het vereiste aantal Nederlandstaligen niet gehaald wordt. Bij contractuelen gaat het om 116 Franstaligen tegenover 80 Nederlandstaligen, bij stagiairs is de verhouding 279-276 in het voordeel van de Franstaligen”, vervolgt Troosters.

Het Vlaams Belang eist dat MR-staatssecretaris Michel dan ook meteen werk maakt van minstens de toepassing van de taalkaders. Frank Troosters zal de staatssecretaris in die zin bevragen en aanmanen tot onmiddellijke actie.