Persberichten
woensdag, 12 apr 2023

Neutraliteitsplicht Vlaams loketpersoneel nog steeds niet in zicht

Foto: iStock. Neutraliteitsplicht Vlaams loketpersoneel nog steeds niet in zicht

Het heeft er alle schijn van dat de regering-Jambon de in het regeerakkoord ingeschreven neutraliteitsplicht voor Vlaams overheidspersoneel niet meer zal invoeren. Die bepaalt dat bijvoorbeeld personeelsleden met een hoofddoek geen loketfunctie kunnen uitoefenen bij de Vlaamse overheid. “De regering heeft nog maar één jaar om die neutraliteitsplicht in te voeren, maar minister Somers blijft de kwestie voor zich uitschuiven”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. Hij wijst ook met de beschuldigende vinger naar de N-VA-ministers die ondanks electoraal spierballengerol in 2019 hier duidelijk geen punt van willen maken”. 

Amper een week voor de verkiezingen van 2019 vond in een geanimeerd televisiedebat nog een clash plaats tussen Bart De Wever en Bart Somers waarbij De Wever net de absolute noodzaak van de verplichte neutraliteit beargumenteerde. De partij beschouwt naar eigen zeggen die neutraliteit ook als een “basisonderdeel van de democratische rechtsstaat”. Na de forse verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang werd de neutraliteitsplicht voor loketpersoneel ook expliciet ingeschreven in het Vlaamse regeerakkoord. “Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen worden bij rechtstreeks klantencontact niet gedragen”, luidt het. “De Vlaamse overheid wordt neutraal”, propageerde de N-VA, “Dat is de N-VA-stempel op het regeerakkoord”.

“Complexe zaak”

Maar liefst 3,5 jaar later voerde de Vlaamse regering de neutraliteitsplicht voor Vlaams loketpersoneel nog steeds niet in. Het ziet er ook niet naar uit dat de invoering deze legislatuur nog zal gebeuren, zo besluit Janssens uit een antwoord dat hij van Somers ontving op een vraag die hij daarover stelde. “De implementatie van de neutraliteitsverplichting is zowel administratief als juridisch een complexe zaak”, stelt Somers. Hij somt daarbij de mogelijke juridische belemmeringen op en wijst onder meer op onderhandelingen die erover zouden moeten worden gevoerd met de vakorganisaties. “Er dient te worden onderzocht binnen welk toepassingsgebied de Vlaamse regering bevoegd is om de rechten en plichten van het personeel te kunnen vastleggen voor de implementatie van een neutraliteitsverplichting”, klinkt het.

Volgens Janssens maakt het antwoord vooral duidelijk dat Somers helemaal niet van plan is de neutraliteitsplicht in te voeren en verstopt hij zich ten onrechte achter mogelijke belemmeringen. “Somers weet niets anders te zeggen dan dat de mogelijkheden om de neutraliteitsplicht voor loketpersoneel in te voeren, moet worden onderzocht”, zegt Janssens, “Alsof er daar in de 3,5 jaar dat deze regering actief is nog geen tijd voor is geweest. Het is duidelijk dat Somers een obstructiepolitiek voert en helemaal niet van plan is deze neutraliteitsplicht in te voeren.”

Uitwisbare inkt

Chris Janssens wijst ook naar een beschuldigende vinger naar de N-VA. “De N-VA legde in de verkiezingscampagne stoere verklaringen af over de nood aan een neutraliteitsplicht en afficheerde het inschrijven ervan in het regeerakkoord als een persoonlijke overwinning. Maar vervolgens maakt die partij dan tegenstander Bart Somers bevoegd voor de invoering ervan en blijkt de N-VA als puntje bij paaltje komt er in de regering zelfs geen punt te maken van de uitvoering van het regeerakkoord”, aldus Janssens, “De praktijktesten die niet in het regeerakkoord stonden, konden bliksemsnel gerealiseerd worden, maar voor de invoering van de neutraliteitsplicht was er blijkbaar geen tijd.” 

“De N-VA beweerde toen dat de neutraliteitsplicht haar stempel op het regeerakkoord was. Die stempel was dan duidelijk toch met uitwisbare inkt gezet”, stelt Janssens. De fractievoorzitter kondigt nu aan de regering te zullen interpelleren over de kwestie. “Ik begin de regering er stilaan van te verdenken een heimelijke afspraak te hebben gemaakt dat het helemaal niet de bedoeling was dit punt van het regeerakkoord uit te voeren en dat dat punt van het regeerakkoord enkel als bedoeling had rechtse Vlamingen te sussen die boos waren dat het Vlaams Belang uit de regering werd gehouden.” 

Voorstel van decreet

Het Vlaams Belang laat weten nu spijkerharde garanties te willen krijgen over de invoering van de neutraliteitsplicht. “Ik ga de regering hierover interpelleren en als ik die garanties niet krijg, kom ik zelf met een voorstel van decreet naar het parlement”, besluit Janssens, “De burger moet kunnen rekenen op een neutrale dienstverlening van de Vlaamse overheid. Het kan niet dat dat basisprincipe van een goed functionerende overheid moet wijken voor religieuze kledijvoorschriften als de islamitische hoofddoek.”