Nieuws
dinsdag, 20 feb 2024

Brusselse rechter bevestigt ondanks druk belang neutraliteitsplicht overheid

Een vrouw die haar hoofddoek niet wou afzetten tijdens haar job bij de Stad Brussel heeft in beroep opnieuw ongelijk gekregen. “Wie de scheiding van kerk en staat niet kan respecteren, moet niet voor de overheid werken”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens. “De neutraliteitsplicht is wat ons betreft heilig. Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering nagelaten heeft om hier werk van te maken voor het eigen loketpersoneel.”

In januari 2021 gaf een sollicitante tijdens een sollicitatiegesprek bij de stad Brussel te kennen dat ze haar hoofddoek niet wou afzetten tijdens het uitoefenen van de job. De Brusselse administratie weigerde haar de job toe te kennen op basis van het arbeidsreglement, dat werknemers verbiedt om tekenen te dragen die een politieke, filosofische of religieuze mening of overtuiging uitdrukken. De vrouw vond dat ze gediscrimineerd werd en trok hierop naar de rechter, die haar in eerste aanleg ongelijk gaf. Zij ging hiertegen in beroep, maar opnieuw kwam de rechter tot de conclusie dat er geen sprake van discriminatie was.

“Ook Vlaamse regering weigert werk te maken van neutraliteitsplicht eigen personeel”

“Het lijkt evident dat wie de scheiding van kerk en staat niet kan respecteren, niet voor de overheid moet werken”, zegt Janssens. “Toch staat dit principe steeds meer onder druk. Meer en meer moslims weigeren zich hier bij neer te leggen en de ooit seculiere linkse partijen zijn steeds meer geneigd om hierop toe te geven.”

Het Vlaams Belang zweert bij de neutraliteitsplicht van de overheid en het verbod op religieuze tekens. “Wat ons betreft, is dit heilig”, zegt Janssens. “Het is door onze druk dat de neutraliteitsplicht voor loketpersoneel ook expliciet ingeschreven werd in het Vlaamse regeerakkoord. Het is echter onbegrijpelijk dat ook de Vlaamse regering nagelaten heeft om werk te maken van een neutrale dienstverlening van de overheid.”