Nieuws
woensdag, 18 mei 2022

Niet-gevaccineerde zelfstandige zorgverstrekkers bij grof huisvuil gezet

De regering wil doorzetten met haar beleid om zorgverstrekkers die zich niet wensen te laten vaccineren de toegang tot het beroep te ontzeggen. Dat is zo voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen. Het vangnet dat hen wordt aangeboden verschilt evenwel sterk. Zelfstandigen die op deze manier zomaar worden buitengezet, krijgen in het beste geval als ze aan alle voorwaarden voldoen maximaal twaalf maanden overbruggingsrecht”, zegt Kamerlid Steven Creyelman. Een werkloosheidsvergoeding nadien is beperkt tot een verwaarloosbaar beperkt aantal gevallen.

“We stelden een mondelinge vraag aan minister van zelfstandigen David Clarinval (MR) om bij hem te polsen of hij geen uitbreiding van dit recht zou voorzien voor de zelfstandigen”, aldus Creyelman. “Het is tenslotte de overheid die contractbreuk pleegt met deze zelfstandigen door tijdens de looptijd van de overeenkomst de voorwaarden te veranderen. Van de ene op de andere dag wordt hun diploma waardeloos omdat ze nergens nog in de zorg actief kunnen blijven.”

“In plaats van maatregelen te nemen om extra zorgverstrekkers aan te trekken doet paars-groen net het tegenovergestelde”

Minister Clarinval bleef evenwel bij zijn standpunt. “Deze mensen moeten een andere opleiding gaan volgen en dat duurt doorgaans langer dan één jaar, maar de minister bleef doof voor dat argument”, vervolgt Creyelman. “De vraag is wat er zal gebeuren mocht men die regel effectief invoeren. Er is nu al een groot tekort binnen het zorgberoep en deze regel zal dat tekort enkel nog doen toenemen mocht het zover komen.”

“Het is wraakroepend hoe deze regering met haar non-beleid voortstrompelt. Het Vlaams Belang blijft de vaccinatieplicht evenwel verwerpen. Het moet een vrije keuze blijven van eenieder en geen verplichting”, besluit Creyelman. “Laten we niet vergeten dat ook de niet-gevaccineerde zorgverstrekkers zich tijdens de ganse pandemie hebben ingezet. Als dat de bedanking is van de regering dan zal dat beroep nog minder aantrekkelijk worden dan het al was.”