Persberichten
zondag, 30 apr 2023

Niet ingrijpen bij rave party in Sint-Truiden is schuldig verzuim

Het Vlaams Belang veroordeelt met klem de illegale rave party die aan de gang is op het militair domein van Brustem in Sint-Truiden. De partij wil dat de politie van de federale regering versterking krijgt en dat alle inbreuken geverbaliseerd worden. Ook de organisatoren moeten opgespoord en ter verantwoording worden geroepen. “Deze situatie is onaanvaardbaar”, zeggen Kamerlid Annick Ponthier en Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Nergens elders ter wereld zou een militair domein straffeloos bezet worden zonder dat de overheid ingrijpt.”

De illegale fuif is sinds vrijdagavond aan de gang. Op korte tijd verzamelden zo’n 5.000 mensen op het militair domein. Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast, openlijk druggebruik en materiële schade aan onder meer auto’s. Volgens de politie zou het ontruimen van het terrein voor chaos zorgen. “Natuurlijk moet ervoor gezorgd worden dat de situatie niet escaleert”, zegt Beckers die zelf in Sint-Truiden woont. “Maar het uitdoofbeleid dat de burgemeester bepleit, staat voor de facto straffeloosheid. Dit is compleet onaanvaardbaar en maakt buurtbewoners moedeloos.”

“Bij manifestaties tegen de coronamaatregelen werden kosten noch moeite bespaard, maar wanneer en militair domein wordt bezet is dat allemaal niet nodig blijkbaar”

Ook volgens Ponthier wordt er veel te laks omgesprongen met de situatie. Zij wijst ook naar de federale regering. “Hoewel het niet meer actief in gebruik is, blijft het een militair domein”, klinkt het. “Waarom schiet defensie niet in actie? Als militairen hun eigen terreinen niet meer mogen beschermen, wie dan wel?” Naast minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), vindt ze ook dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) tekortschiet. “Ze moet dringend versterking sturen. Bij manifestaties tegen de coronamaatregelen werden kosten noch moeite bespaard, maar wanneer en militair domein wordt bezet is dat allemaal niet nodig blijkbaar.”

Volgens het Vlaams Belang is er ronduit sprake van schuldig verzuim. “De kans dat dit onbestraft blijft, is op dit moment erg groot”, besluiten Beckers en Ponthier. “Dat is compleet onaanvaardbaar. Wij vragen de federale regering om onmiddellijk versterking te sturen, erop toe te zien dat elke inbreuk geverbaliseerd wordt en dat de organisatoren opgespoord en ter verantwoording worden geroepen. Bovendien mag dit nooit meer voorvallen en vragen we dat militaire domeinen beter beschermd worden.”