Nieuws
woensdag, 17 aug 2022

Nieuw circulatieplan Brussel is een georganiseerde chaos

Gisteren voerde de stad Brussel een aantal ingrijpende maatregelen in die passen in het Gewestelijk mobiliteitsplan ‘Good Move. Een grootschalige aanpak van de mobiliteit in de Vijfhoek, met als doel een autoluwe stadskern te creëren. Met als onmiddellijk gevolg kilometerslange files op de Kleine Ring en chaos in de betrokken wijken, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. ”En dan zitten nu we nog midden in de zomervakantie en in een periode van verbouwingswerken aan de tunnelsDe stad Brussel en de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) houden de automobilisten in bedwang met valse beloftes en leugens over leefbaarheid en luchtkwaliteit.

Begin mei werden twee van de drie tunnelkokers aan de Troontunnel gesloten. Wegens de daardoor ontstane ellenlange files voeg de gewestelijke dienst Brussel Mobiliteit om de Kleine Ring te vermijden. “De Brusselse tunnels werden grotendeels gebouwd in de jaren ’60 en ’70, dus ze zullen ook in eenzelfde periode gerenoveerd moeten worden. En dus zullen de taferelen zoals aan de Troontunnel nog lang blijven bestaan”, aldus Lootens-Stael. “Maar tegelijkertijd worden alle alternatieven op de Kleine Ring afgesloten, zoals bijvoorbeeld de knip in de Koningsstraat, tussen de Wetstraat en de Leuvenseweg. Men vraagt dus bepaalde hoofdwegen te vermijden, maar dwingt tegelijkertijd de mensen om diezelfde hoofdwegen te gaan gebruiken. En dit terwijl deze reeds lang verzadigd zijn.”

“Wil men de stad Brussel en de mobiliteitsgewoonten aanpassen aan de moderne noden dient dat doordacht te gebeuren”

Het Vlaams Belang trekt de kaart van een moderne stedelijke mobiliteit, waar verschillende vervoersmodi naast elkaar bestaan of elkaar aanvullen. “Het huidige rood-groene mobiliteitsbeleid gebruikt een conflictmodel waar mensen tegen elkaar worden opgezet”, vervolgt Lootens-Stael. “Men dient de planning van wegenwerken te coördineren en werkbare alternatieven te voorzien. En dat gebeurt niet met de uitrol van ‘Good Move’, en a fortiori met de groene mobiliteitsvisie in het algemeen.”

“Neem nu de voetgangerszone op de Anspachlaan. Voordien het kloppend hart van Brussel met diverse bezienswaardigheden, winkels of mythische horecagelegenheden. Na de jarenlange werken is dat aanbod er sterk verschraald. En ‘s avonds is het er onveilig”, aldus nog Lootens-Stael. “De maatregelen rond ‘Good Move’ doen het verkeer nu nog meer blokkeren waardoor de situatie nog zal verslechteren.”

“Men moet alternatieven voorzien en de burger begeleiden in de verandering. Niet zoals het nu gebeurt, met pestmaatregelen zonder veel coördinatie”, besluit Lootens-Stael. “Nu stelt men vast dat de stad onleefbaar is geworden door het stilstaand verkeer dat men zelf gecreëerd heeft. We vragen dan ook een opschorting van het circulatieplan tot het einde van de verbouwingswerken aan de Brusselse tunnels.”