Nieuws
vrijdag, 25 jun 2021

Nieuw inburgeringsdecreet: “Inburgeren nog steeds geen resultaatsverbintenis”

Het Vlaams Belang ziet in het pas goedgekeurde integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering vooral maatregelen die goed bekken, maar allerminst de verdere vervreemding en islamisering van Vlaanderen een halt zullen toeroepen. Voor ons mogen immigranten die weigeren in te burgeren geen verblijfsvergunning en al zeker geen Belgische nationaliteit krijgen. Bovendien moet onze eigen Vlaams-Europese leidcultuur centraal worden geplaatst in plaats van de diversiteit, de culturele eigenheid van de migranten zelf”, zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens in het Vlaams Parlement. 

In 2013 startte de Vlaamse Regering met een zogenaamd ‘inburgeringsbeleid’ waarbij taallessen en lessen maatschappelijke oriëntatie worden aangeboden aan de vele nieuwe immigranten die in Vlaanderen toekomen. De Vlaamse Regering kondigde nu aan dat inburgeringsdecreet - naar eigen zeggen - grondig te zullen hertekenen. Zo zou elke inburgeraar nu - in theorie toch - moeten slagen voor een inburgeringstest en zou er aan de inburgeraars voor het eerst ook een bijdrage van 90 euro per cursus en examen worden gevraagd. Onvoldoende om het tij te keren, voor het Vlaams Belang. 

“Het ontwerp van inburgeringsdecreet komt niet tegemoet aan de huidige immigratieproblematiek”

Voor het Vlaams Belang moet een goed inburgeringsbeleid eigenlijk als bedoeling hebben het kaf van het koren te scheiden”, reageert Janssens. “Het moet duidelijk maken dat wie zich in Vlaanderen wil vestigen, tenminste de bereidheid moet tonen om zich in het publieke leven aan te passen aan onze Vlaamse en Europese cultuur, loyaal moet zijn aan onze samenleving en bereid moet zijn hier een positieve bijdrage te leveren.”  En wie daartoe niet bereid is, wordt beter terug begeleid naar het land van herkomst. 

“In dat kader zou er een koppeling moeten voorzien worden tussen de inburgeringswetgeving enerzijds en onze verblijfs- en nationaliteitswetgeving anderzijds”, aldus Janssens. “Immigranten die hier aankomen en door hun houding manifest duidelijk maken niet te willen of kunnen integreren - en bijvoorbeeld islamfundamentalisme prediken, willen dat onze samenleving zich aanpast aan hen plaats van omgekeerd, zich manifest misdragen of weigeren onze taal te leren kunnen en mogen geen verblijfsvergunning krijgen.” Ook in het nieuwe inburgeringsdecreet is er overigens geen enkele sanctie gekoppeld aan het niet slagen voor een inburgeringstest. Zelfs geen boete. Het enige dat de immigrant riskeert is dat hij zijn test eventueel opnieuw moet afleggen. 

Janssens betreurt ook de beperkte retributie die nieuwkomers maar hoeven te betalen. Een inburgeringstraject kost gemiddeld 4.500 euro. De Vlaamse belastingbetaler zal ook na de goedkeuring van het nieuwe decreet nog meer dan 90% van de kostprijs voor de inburgeringstrajecten en -examens financieren”, luidt het. Immigranten krijgen al te vaak de indruk dat alles in dit land gratis is. Die indruk moet worden bijgesteld. Het is bovendien veel billijker om die factuur te laten betalen door de immigrant zelf - die er in de eerste plaats baat bij heeft. Enkel zo zullen ze de werkelijke waarde van de inburgeringstrajecten kennen.”