Persberichten
dinsdag, 20 feb 2018

Nieuw kinderbijslagdecreet dreigt Vlaanderen nóg aantrekkelijker te maken voor potentiële immigranten

Vandaag wordt in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet van de Vlaamse regering tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid toegelicht. Dat decreet wil de kinderbijslag regelen voor kinderen geboren na 31 december 2018. Een van de kwalijke zaken van het ontwerp is echter dat het immigranten een onmiddellijke en volledige toegang tot de kinderbijslag toekent. Meer nog, dankzij de sociale toelagen dreigen pas aangekomen immigranten zelfs fors hogere kinderbijslagen te ontvangen dan Vlaamse tweeverdieners en wordt Vlaanderen meer dan ooit een aantrekkelijke bestemming voor gelukzoekers uit heel de wereld.

Samen met dit ontwerp staat ook een voorstel van decreet van de Vlaams Belang-fractie geagendeerd dat de toegang tot de kinderbijslag voor immigranten wil beperken in functie van het aantal jaren wettelijk verblijf in ons land, zoals nu overigens reeds in Denemarken gebeurt. Mede-indiener Ortwin Depoortere: “Concreet zou wie één jaar in ons land verblijft 25% van het basisbedrag ontvangen, twee jaar 50%, drie jaar 75% en pas na vier jaar verblijf zou een nieuwkomer recht hebben op een volledige kinderbijslag.”

Opvallend aan het Vlaams Belang-voorstel is dat het een quasi exacte kopie is van een voorstel dat N-VA-parlementslid Sarah Smeyers in 2015 in volle asielcrisis in de pers aankondigde en vervolgens indiende in het federale parlement. Nadat de Raad van State echter had opgemerkt dat niet het federale, maar wel het Vlaams Parlement, bevoegd was, weigerde de N-VA het voorstel opnieuw in te dienen in het bevoegde Vlaams Parlement. Ortwin Depoortere:  “Ook Gwendolyn Rutten pleitte in 2015 voor een getrapte toegang tot de sociale zekerheid. Indien N-VA en Open VLD nog enigszins geloofwaardig willen blijven, kunnen ze niet anders dan het Vlaams Belang-voorstel te steunen.”

Volgens het Vlaams Belang is het meer dan nodig om de toegang voor immigranten tot onze kinderbijslag te beperken. Ortwin Depoortere: “De asielcrisis bewees dat ons sociaal systeem als een magneet werkt op gelukzoekers vanuit heel de wereld. Uitgerekend vandaag waarschuwt de architect van de zogenaamde 'Turkijedeal' ervoor dat de asielcrisis de komende maanden opnieuw dreigt op te laaien. Onze open sociale zekerheid is veel te aantrekkelijk voor gelukzoekers. Alleen door de toegang tot onze sociale zekerheid voor nieuwkomers te beperken, kan de betaalbaarheid ervan gegarandeerd worden. Nu geen maatregelen nemen, is schuldig verzuim.”