Nieuws
maandag, 20 jun 2022

Nieuwe beheersovereenkomsten voor het spoor onrealistisch

Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) kondigde met trots de realisatie van nieuwe beheersovereenkomsten met de federale spoorbedrijven NMBS en Infrabel aan. Dat werd hoog tijd, want de vorige beheersovereenkomst dateert van de periode 2008 – 2013”, zegt volksvertegenwoordiger Frank Troosters. “Helaas vallen ze niet te realiseren en is er geen enkele transparantie of budgettaire informatie.”

Sinds 2014 is het dus wachten op nieuwe overeenkomsten waarin de publieke opdrachten van beide spoorbedrijven worden vastgelegd. “Maar waar de klassieke pers wel inzage kreeg in beide overeenkomsten bleek dit voor de parlementsleden in de bevoegde Kamercommissie niet te kunnen”, aldus Troosters. “Zij moesten het stellen met een presentatie waarin de minister zijn al eerder gekende ambities nogmaals herhaalde, zoals in elk station minimum twee treinen per uur, meer service, flexibele tarieven en een betere stiptheid. En dit door het aanwerven van flink wat bijkomend personeel.”

“Gilkinet wil zijn beheersovereenkomsten realiseren op kap van het spoorpersoneel”

“De grote valkuil voor de ambitieuze plannen van Gilkinet ligt bij het gebrek aan personeel. “Nu al worden maandelijks duizenden treinen afgeschaft wegens een gebrek aan personeel”, vervolgt Troosters. “Op korte termijn zou een enorme inhaalbeweging moeten gemaakt worden door het massaal aanwerven van treinbegeleiders en -machinisten. Maar in de praktijk slaagt er binnen de NMBS niet in om voldoende personeel aan te werven zodat het huidig vervoersaanbod kan gegarandeerd worden. En desondanks kondigt Gilkinet aan het spoorpersoneel tegen 2032 met zo’n 2.000 personeelsleden af te zullen bouwen, terwijl hij eerder enkel sprak over bijkomende aanwervingen... Of en in welke mate het personeel en hun vakorganisaties gemotiveerd zullen zijn om de ambities van de minister mee vorm te geven, valt dus te betwijfelen.”

Het Vlaams Belang benadrukt dat de door de minister toegejuichte beheersovereenkomsten bovendien niet definitief zijn. “De finale versie zal pas eind 2022 beschikbaar zijn na het begrotingsoverleg en nadat de minister met de verschillende betrokken partners heeft overlegd”, besluit Troosters. “Gilkinet moet dus eerst op zoek naar veel geld en vervolgens trachten iedereen mee te krijgen in zijn verhaal. Er wacht hem een moeilijke zomer.”