Nieuws
vrijdag, 17 jul 2020

Nieuwe gouverneurs aangeduid: “Hoogdag voor de particratie”

Na twee jaar getouwtrek in de achterkamertjes van de politiek is vandaag eindelijk door de Vlaamse regering beslist over de invulling van de gouverneursposities in Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens hekelt het “beschamend politieke schouwspel” en wil dat werk wordt gemaakt van een objectieve benoemingsprocedure voor alle topambtenaren en een volledige afschaffing van het provinciale bestuursniveau

Voor elke job – van poetsvrouw tot directeur – moeten sollicitanten deelnemen aan selectieprocedures waarna de beste kandidaat wordt aangeworven. Niet echter wanneer de hoogste ambtenaar van de provincie wordt benoemd. Daar geldt sinds dit jaar opnieuw de partijkaart als belangrijkste criterium voor aanstelling. Nadat vorige legislatuur een objectieve procedure werd ingevoerd verzandde de eerstvolgende benoeming al in hoogoplopende politieke ruzies omdat Open Vld weigerde om de kandidaat met de beste score te benoemen wegens gebrek aan de juiste partijkaart.

Vlaams Belang wil naast afschaffing politieke benoemingen ineens ook provinciebesturen afschaffen.

Hierna volgde een politiek getouwtrek tussen CD&V, N-VA en Open Vld en achterkamerpolitiek van het laagste niveau en werd de objectieve benoemingsprocedure door de Vlaamse regering Jambon naar de prullenmand verwezen. De platte politieke benoeming werd opnieuw in ere hersteld. Zelfs een open brief van zeven kandidaten binnen de objectieve benoemingsprocedure waarin ze de herinvoering van de “platte politieke benoeming” publiek aanklaagden kon de regering niet op betere gedachten brengen.

Als resultaat worden nu Jos Lantmeeters (N-VA), Carina Van Cauter (Open Vld) en Jan Spooren (N-VA) benoemd als gouverneurs voor respectievelijk Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Janssens heeft het over een “een hoogdag voor de particratie en een beschamend politiek schouwspel dat het vertrouwen in de politiek verder zal aantasten”.

Het Vlaams Belang roept de Vlaamse regering dan ook op komaf te maken met “de Belgische ziekte van de politieke benoemingen” en opnieuw werk te maken van objectieve benoemingen van de gouverneurs en bij uitbreiding alle (top)ambtenaren. “Voor het Vlaams Belang moeten objectieve benoemingen niet alleen garanderen dat de beste man/vrouw op de juiste plaats komt, maar ook dat deze ambtenaren te allen tijde het algemeen belang voor ogen hebben in plaats van het loutere partijbelang”, aldus Janssens. Hij pleit bovendien ook voor een afschaffing van het overbodige provinciale bestuursniveau en de daaraan verbonden postjes, waardoor “een forse besparing zou kunnen gerealiseerd worden”.