zaterdag, 01 okt 2022

Nieuwe pachtwetgeving weer uitgesteld: “Meerderheid komt duidelijk niet tot akkoord”

Foto: iStock. Nieuwe pachtwetgeving weer uitgesteld: “Meerderheid komt duidelijk niet tot akkoord”

De Vlaamse regering lijkt met de totstandkoming van een nieuwe pachtwetgeving nog maar eens op een muur te zijn gebotst.  Uit het antwoord van Landbouwminister Jo Brouns (cd&v)  op een vraag van Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) blijkt dat er geen enkele sprake is van enige vooruitgang in dit dossier. “De verantwoordelijke partijen laten hier zowel de landbouwers als de verpachters nog maar eens in de steek”, aldus Sintobin.

In 2014 werd de pachtwetgeving ingevolge de zesde staatshervorming Vlaamse bevoegdheid. Sindsdien wordt al jarenlang geijverd voor de omvorming van de huidige pachtwetgeving tot een nieuw Vlaams pachtdecreet. Al in 2015 werd er hierover een eerste hoorzitting in het parlement gehouden. Toch is er op dat vlak nog maar weinig vooruitgang geboekt. “Al zeven jaar werkt men nu aan een nieuwe wetgeving. Wachten op vooruitgang in dit dossier lijkt al even zinvol als wachten op Godot”, zegt Sintobin. “Cd&v, Open Vld en de N-VA tonen nog maar eens perfect aan dat hun coalitie niet werkt.”

CD&V slikt eerdere verklaringen over timing nieuwe pachtwetgeving in

Begin dit jaar zei toenmalig landbouwminister Hilde Crevits dat er binnen de meerderheid gesprekken gaande waren over de aanpassing van de pachtwetgeving. Na een bevraging van alle betrokken actoren zou er dan een volledig uitgewerkt voorstel van decreet komen. Volgens Commissievoorzitter Bart Dochy was het de bedoeling om dit nog in het voorjaar af te werken en aan het parlement voor te leggen. De minister voegde hieraan toe dat ze “het niet beter zou kunnen verwoorden”.

“Daar is echter niets van in huis gekomen”, aldus Sintobin. De timing wordt nu opnieuw aangepast, zo blijkt uit het recente antwoord van de nieuwe minister van Landbouw Jo Brouns op de vraag van Sintobin. “Het is de bedoeling om deze legislatuur met dit dossier te landen”, stelt de minister nu droog, waarbij hij niet wil toegeven dat de regeringspartijen duidelijk ook in het pachtdossier niet tot een akkoord kunnen komen. Vragen van Sintobin over de concrete stand van zaken met betrekking tot de opmaak van het voorstel en de inhoud van het overleg met de betrokken actoren weigert hij zelfs te beantwoorden.

Het Vlaams Belang hekelt het uitblijven van de nieuwe pachtwetgeving. “Het is van immens belang dat de regering met een volwaardige nieuwe regelgeving komt, die rechtszekerheid biedt aan zowel landbouwers als aan verpachters ”, besluit Sintobin. “In Wallonië is men hier reeds in 2020 in geslaagd. Waarom lukt het deze Vlaamse regering dan niet?”