Nieuws
maandag, 09 mei 2022

Nieuwe testen bewijzen noodzaak uitbreiding PFOS-bloedonderzoek

Bij een steekproef in en rond Antwerpen is vastgesteld dat ruim de helft van de deelnemers te veel PFOS in het bloed heeft. “Dit is zeer verontrustend nieuws”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. “Minister Wouter Beke heeft dit tot nu toe altijd geweigerd, maar de Vlaamse regering moet onmiddellijk het PFOS-bloedonderzoek uitbreiden.”

Niet alleen mensen die dicht bij de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen, hebben erg hoge waarden aan PFOS in hun bloed. Volgens een steekproef in opdracht van burgervereniging Grondrecht is dit ook het geval bij mensen die verder wonen. De deelnemers aan het onderzoek kwamen niet alleen uit Zwijndrecht en Linkeroever, maar er namen ook inwoners van Rechteroever, Antwerpen-Noord, Borgerhout, Merksem, Berchem en zelfs Edegem aan deel. Meer dan de helft van de deelnemers hebben bloedwaarden boven de EFSA-norm, wat wijst op een teveel aan PFOS. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals verhoogde cholesterol, een verstoorde immuniteit en hormonenbalans en zelfs kanker.

Na het recente bodemonderzoek van OVAM, die de ernstige bodemverontreiniging in Zwijndrecht en Beveren heeft aangetoond, geeft deze steekproef de impact aan van de vervuiling door 3M. “Het is nu voor iedereen duidelijk hoe verregaand die is”, zegt Bart Claes. “Het gezondheidsprobleem beperkt zich allerminst tot de linkeroever van de Schelde.”

“Het PFOS-bloedonderzoek moet ook aangeboden worden aan de inwoners van de rechteroever”

“Het Vlaams Belang heeft al bijna een half jaar geleden gevraagd om het bloedonderzoek op Linkeroever uit te breiden”, zegt Claes. “Minister van Welzijn Wouter Beke weigert echter om dit te doen. Het gaat hier wel om de gezondheid van de Vlaming.”

Claes vindt dat alle inwoners in een straal van 5 kilometer rond 3M het aanbod moeten krijgen om hun bloed te laten onderzoeken. “De PFOS-onderzoekscommissie heeft nagelaten om schuldigen aan te duiden, hoewel het duidelijk is dat verschillende politieke niveaus hun verantwoordelijkheid niet hebben opgenomen. Gaat Beke nu doelbewust hetzelfde doen?”, vraagt Claes zich af. “Het bloedonderzoek moet uitgebreid worden en 3M moet de kost hiervan betalen.”