Persberichten
woensdag, 11 dec 2019

Nieuwste cijfers bewijzen compleet failliet van Belgisch asielbeleid

Aantal asielaanvragen overtrof in november al niveau van heel 2018!

Het aantal asielaanvragen blijft pieken. Dat blijkt andermaal uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Afgelopen maand dienden welgeteld 2.452 personen een asielaanvraag in, goed voor een stijging van 26 procent in vergelijking met november vorig jaar.

In totaal staat de teller
voor het aantal asielaanvragen in de eerste elf maanden van dit jaar al op
25.499. Dat zijn er nu al 2.000 meer dan er in heel 2018, toen 23.443
asielaanvragen werden ingediend. Daarmee is nu al duidelijk dat de eindbalans
voor 2019 die van vorig jaar ruimschoots zal overtreffen.

Beterschap lijkt bovendien niet onmiddellijk in zicht”, aldus Vlaams Belang Volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove in een reactie. “Wel integendeel, want terwijl de asielinstroom al langer dan vandaag onrustwekkende proporties aanneemt en aan de lopende band – en dat tot in de kleinste uithoeken van Vlaanderen – nieuwe asielcentra worden geopend, worden vanuit dit land signalen de wereld ingestuurd die de instroom nog zullen vergroten.”

Van Langenhove verwijst in dit verband naar de goedgekeurde resolutie over de Belgische deelname aan de opname van nieuwe illegale bootmigranten die voet aan wal zetten in Italië en Malta. Het spreekt voor zich dat het uitzicht op een kansrijke vestiging in België potentiële migranten alleen maar zal aanmoedigen de oversteek te wagen. Als klap op de vuurpijl was er even later nog de uitgelekte ‘nota-Magnette’ waarin door de ex-formateur zelfs werd aangestuurd op een nieuwe collectieve regularisatieronde. “De praktijk heeft aangetoond dat dit soort signalen aan de overkant van de Middellandse Zee zullen geïnterpreteerd worden als een open uitnodiging om naar onze contreien af te zakken”, waarschuwt  Van Langenhove.

In plaats van dergelijke onverantwoorde boodschappen de wereld in te sturen, moet eindelijk én dringend werk gemaakt worden van een beleid dat de instroom verkleint en de uitstroom vergroot. Te beginnen met een drastische verstrenging van de gezinshereniging, een versnelde uitbouw van de capaciteit in de gesloten terugkeercentra en een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid.

Morgen zal Van Langenhove tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers hierover minister De Block ondervragen.