Persberichten
dinsdag, 02 feb 2021

“NMBS-beslissing asociale maatregel”

Het Vlaams Belang is ontevreden over de eenzijdige beslissing van de NMBS tot verhoging van de vervoersprijzen en tot sluiting van 44 stations. “Een nog steeds groot deel van de reizigers, hoofdzakelijk zij die moeite hebben met digitalisering of automatisering, zal in de kou blijven staan”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “Daarnaast zal het verkrijgen van bijkomende informatie via de loketbediende voortaan niet meer mogelijk zijn.”

Op dezelfde dag dat de NMBS de vervoersprijzen voor haar reizigers verhoogde, maakte de vervoersmaatschappij bekend dat ze de loketten gaat sluiten in 44 van haar stations. In 37 andere stations zullen de openingsuren van de loketten beperkt worden. Voortaan dient de reiziger een vervoersbewijs aan te schaffen langs digitale weg of via een automaat in de stations. “De hele operatie die tegen eind 2021 zou moeten afgerond worden zorgt voor een verlies van 77 banen bij het spoorpersoneel”, aldus Troosters. “Bovendien zullen zij die nog een papieren ticket aanschaffen in de toekomst een hogere prijs moeten betalen.”

“De treinreiziger steeds meer laten betalen om minder service te krijgen, lijkt wel het credo binnen de NMBS”

Het Vlaams Belang stelt zich oprecht de vraag welke weg de NMBS in de toekomst wil bewandelen: kiest men bij een openbare vervoersmaatschappij voortaan louter voor rendabiliteit met als neveneffect de uitsluiting van bepaalde doelgroepen? Of kiest men voor dienstverlening, service en comfort met aandacht voor alle doelgroepen? “Veelal zijn het de meest kwetsbaren in onze samenleving die niet in de mogelijkheid zijn om de digitale weg te bewandelen”, vervolgt Troosters. “Net zij worden dan gestraft met die meerprijs.”

Het Vlaams Belang betreurt dat het belang en comfort van de reiziger de laatste jaren niet altijd vooropgesteld wordt binnen het spoorwegbeleid. “Denk maar aan de sluiting van stations en loketten, het verouderd rollend materiaal, het gebrek aan aandacht voor het veiligheidsaspect van personeel en reizigers, de gebrekkige stiptheid, de te trage uitrol van het toegankelijkheidsplan en in het bijzonder de aankoopschijf van M7-treintoestellen waar personen met een beperkte mobiliteit niet zelfstandig toegang tot kunnen krijgen”, somt Troosters op.

Middels vragen en voorstellen zal het Vlaams Belang op een constructieve manier blijven ijveren voor een kwaliteitsvol, veilig en betrouwbaar openbaar vervoer voor iedereen. De Vlaams Belang-Kamerfractie zal bevoegd minister Georges Gilkinet(Ecolo) dan ook in die zin bevragen. “Gilkinet heeft de NMBS ondertussen gelukkig al teruggefloten”, besluit Troosters. “We rekenen er dan ook op dat er rekening wordt gehouden met de kwetsbare groepen en dat de beslissingen ongedaan worden gemaakt.”