Nieuws
donderdag, 04 feb 2021

“Nood aan communicatie om piek aan kankerdoden te voorkomen”

Vandaag, 4 februari, is het wereldkankerdag. “We staan dan ook expliciet stil bij al wie door deze onverbiddelijke ziekte getroffen worden, de zieken en hun naasten”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “Maar dit jaar maakt de coronacrisis alles nog schrijnender. Omwille van de gebrekkige communicatie vanuit de regering omtrent corona verliezen we mensen die gered konden worden.”

Sommige patiënten onderbreken omwille van angst voor een coronabesmetting hun reeds opgestarte therapie of komen voor een volgende kuur niet meer opdagen. Artsen zien ziektebeelden die ze in geen jaren nog gezien hebben. “Er bestaat dan ook de vrees dat de laattijdige diagnoses van nu over vijf à zeven jaar een overbelasting van ons zorgsysteem zullen veroorzaken”, aldus Sneppe. “Specialisten en artsen waarschuwen voor de impact van uitgestelde zorg op patiënten en onze zorgverstrekkers.”

Onze zorgverstrekkers geven nu al bijna een jaar het uiterste van zichzelf en zullen, zonder recuperatie, straks een golf van kankerzorg moeten aanpakken”

Het Vlaams Belang eist van de regering een duidelijke communicatie over de niet-coronazorg. “Het is van levensbelang dat iedereen weet dat men ook in coronatijden niet bang hoeft te zijn om naar het ziekenhuis te gaan”, vervolgt Sneppe. “Maar de regering heeft de mensen bang gemaakt. Gesteund door de media heeft men een klimaat van angst gecreëerd.” De roep om zo weinig mogelijk buiten te komen en zich op te sluiten heeft ertoe geleid dat mensen echt binnen bleven. Ook wanneer ze noodzakelijke zorg nodig hadden. “En specialisten haalden bij de overheid nagenoeg over de hele lijn een nul op het rekest.”

“Door gebrekkige communicatie en wanbeheer is deze regering, net als de vorige, verantwoordelijk voor vele van de 20.000 coronadoden”, besluit Sneppe. “En straks hebben ze ook nog eens een piek aan kankerdoden op hun geweten. Er moet dringend echt gecommuniceerd worden om zeker geen zorg uit te stellen.”