Nieuws
maandag, 07 feb 2022

“Nood aan duidelijkheid vrijwilligersvergoeding in verenigingen”

De aanhoudende onduidelijkheid in verband met de belastingen die betaald moeten worden op de vergoeding van mensen die structureel vrijwilligerswerk doen in sport-, cultuur- en andere verenigingen dreigt te leiden tot een verdere leegloop van vrijwilligers in die sectoren. Een tijdelijke regeling die hoge fiscale lasten met zich meebracht voor de verenigingen leidde eerder al tot een daling van het vrijwilligerswerk. Ondanks politieke beloftes is er nog steeds geen regeling die duidelijk maakt onder welke voorwaarden onze verenigingen vrijwilligers kunnen inzetten en of die regeling effectief financieel haalbaar is voor die verenigingen”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. Dit is onhoudbaar voor de clubs.”

Zowat 45.000 sportclubs en cultuurverenigingen hangen aan de alarmbel wegens de onduidelijkheid die bestaat over de nieuwe vergoedingsregeling voor het verenigingswerk. Een eerdere regeling werd in 2020 vernietigd door het Grondwettelijk Hof. In 2021 werd vervolgens een tijdelijke regeling uitgewerkt die geldig was tot eind vorig jaar. Maar die bevat een dubbele belasting, zowel de vrijwilliger wordt voor 10% belast, als de werkgever. Na eindeloos gepalaver raakte de federale regering het eens over een regeling waarin de belasting enkel zou zijn. Maar die regeling raakt maar niet goedgekeurd. De regering schuift nu de Zwarte Piet door naar de Raad van State die zou talmen met haar advies”, stelt Verreyt. “Hierdoor ontstaat opnieuw rechtsonzekerheid.”

“Een leegloop in het vrijwilligerswerk moet vermeden worden”

Het Vlaams Belang uitte na aankondiging van de tussentijdse regeling al zijn bezorgdheden over de tijdelijkheid van deze maatregel en de dubbele belasting. “Deze houden vandaag nog steeds stand”, meent Verreyt. “Op de deeleconomie wordt dit ook niet toegepast. Daarom moet het eveneens afgeschaft worden voor het verenigingswerk. Waarom zouden verenigingen immers zwaarder belast worden dan reguliere arbeid?”, stelt Verreyt kritisch. In de nieuwe regeling voor 2022 zou dit probleem zogezegd wegvallen. “Eerst zien en dan geloven. De regeling komt bovendien weer rijkelijk te laat en is er nog steeds geen duidelijke definitieve oplossing. Veel verenigingen en organisaties moeten weer leven in onzekerheid. Zij moeten nu hun budgetten opmaken voor het komende werkjaar. Ik zal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dan ook eerstdaags op de rooster leggen.”

Ook Vlaamse collega’s Filip Brusselmans en Johan Deckmyn gaan de bevoegde ministers over de kwestie bevragen. “Er moet dan ook eindelijk klaarheid komen”, besluit Verreyt. “Voor hen is het immers cruciaal om te weten of ze al dan niet nog extra belastingen dienen op te hoesten. En een leegloop van deze vrijwilligers in verenigingen die hun toevlucht zullen zoeken in het zwartwerk, daar zit nu niemand op te wachten.”