Nieuws
vrijdag, 22 jan 2021

Nood aan dwingendere aanpak om werkonwillige steuntrekkers aan het werk te krijgen

1,4 miljoen personen op werkzame leeftijd zijn niet aan de slag in dit land, en dat is opvallend zo bij niet EU-migranten. Het Vlaams Belang wil werklozen die structureel weigeren om arbeid uit te voeren en alsnog van een uitkering genieten, strikter aanpakken. “Sanctionering kan een middel zijn, vooral om misbruik tegen te gaan”, aldus Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. De minister liet weten dat wie het systeem misbruikt, gesanctioneerd zal worden en finaal ook uitgesloten. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Malfroot aan bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V) in de Commissie voor Economie en Werk.

België presteert het slechtst van alle EU-landen op vlak van de arbeidsmarktintegratie van migranten die niet afkomstig zijn uit de EU. In 2019 was de werkzaamheid bij die groep slechts 61%, dat is 12% minder dan bij personen geboren in België. De VDAB onderneemt nog te weinig om de structureel lage tewerkstelling tegen te gaan. Zo werd slechts bij 262 personen de uitkering gedeeltelijk verminderd of geschorst als gevolg van een werkweigering in 2019. In 2018 was dat nog 890 keer het geval.

Die cijfers wijzen op de nood aan extra initiatieven om werkonwilligen tot werk te bewegen. “Het sanctionerings- en bemiddelingsbeleid van VDAB voor werkweigeraars moet beter, want de procedure is nu te omslachtig”, zegt Malfroot. “De verwachtingen naar werkzoekenden moeten transparanter en objectiever en de digitale dienstverlening is niet altijd juridisch sluitend.” De minister liet ook weten die procedure helderder te willen maken.

“Wanneer een werkzoekende geen werk vindt omdat hij onze taal niet spreekt, moet hier kordaat op gereageerd worden”

Het Vlaams Belang wil focussen op personen die een uitkering genieten en wél de weg naar werk kunnen vinden. “Een verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen met een uitkering is een piste”, meent Malfroot. Er moeten daarnaast extra initiatieven genomen worden om meer vrouwen met een migratieachtergrond aan het werk te krijgen. 6 op de 10 van niet-Europese afkomst werkt niet en is ook niet ingeschreven bij VDAB. Hen opvolgen en hun traject naar werk in kaart brengen, is cruciaal.”

Tenslotte kunnen nieuwkomers die zich effectief inschrijven bij VDAB, ook werken aan hun taal. “De investeringen die de overheid al jaren doet inzake taaltrajecten, mogen nu ook eens lonen. Taal mag geen reden meer zijn om geen werk te vinden”, vervolgt Malfroot. “Wanneer de werkzoekende de taal niet leert, moet hier op gereageerd worden.” De minister zei dat de VDAB hierop mensen sanctioneert, maar weet echter niet over hoeveel personen het gaat die de taalvereisten niet nakomen.

Voor het Vlaams Belang is het hoog tijd dat de resultaten worden gekoppeld aan de inspanningen die de Vlaamse Regering op het vlak van het traject naar werk levert. “Dit kan alleen maar door de maatregelen strikter op te volgen en te sanctioneren”, besluit Malfroot.