Nieuws
vrijdag, 05 mei 2023

Nood aan maximumfactuur in secundair onderwijs steeds urgenter

Steeds meer ouders kunnen de schoolfacturen niet meer betalen door de stijgende kosten. Vanuit het Gemeenschapsonderwijs, maar ook uit andere middenveldorganisaties klinkt de roep om meer tegemoetkomende maatregelen van de overheid. Beperk de schoolkosten door ook in het secundair onderwijs een maximumfactuur in te voeren, zet scholen aan tot meer transparantie inzake niet-educatieve kosten en voorzie als overheid voldoende werkingsmiddelen”, zegt Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. De rest is armoedebestrijding en geen kerntaak van het onderwijs.” 

Woensdag werd in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat gehouden over de hoge schoolkosten. Aanleiding was het nieuws vanuit het Gemeenschapsonderwijs dat alsmaar meer schoolfacturen onbetaald blijven. In 2022 bleef 13 procent van de bedragen onbetaald, in 2018 was dat nog maar 8 procent. Volgens het Vlaams Belang wordt de nood aan de invoering van een gediversifieerde maximumfactuur in het secundair onderwijs alsmaar duidelijker. “We doen dat niet omdat we tegen de vrijheid van scholen zijn of scholen niet vertrouwen, maar omdat de urgentie van de kinderarmoedeproblematiek de vrijheid van scholen te boven gaat”, zegt Laeremans. “Het is onlogisch dat krak dezelfde opleiding in de ene school honderden euro’s meer kost dan in de andere. Wij zijn en blijven dan ook voorstander van een maximumfactuur omdat ze wel degelijk goed werkt in het basisonderwijs, waar deze al sinds 2008 in voege is, en in secundaire scholen die deze al vrijwillig hebben ingevoerd.”

Daarnaast wil het Vlaams Belang scholen aanzetten om transparanter te communiceren over de bijdrageregeling voor uitgaven die buiten de maximumfactuur vallen. “Daar bestaan nu al regels voor, maar die zijn niet afdoende”, aldus Laeremans. “De schoolbijdrage moet aan bod komen tijdens het inschrijvingsgesprek, via een brochure of een duidelijke vermelding op de schoolwebsite.”

“Gratis schoolmaaltijden ontslaat ouders van hun principieelste (op)voedtaak”

Tegenover de maximumfactuur en de transparantieverplichting moet ook een duidelijk financieel kader staan. “Scholen moeten voldoende werkingsmiddelen hebben om hun kernopdrachten, namelijk kwaliteitsvol onderricht en adequate leerlingenbegeleiding, op een gedegen manier te kunnen volbrengen”, vindt Laeremans. “De afgelopen legislaturen is daar enorm op bespaard. De Vlaamse overheid kan al beginnen met het terugdraaien van de besparingen op de indexering van de werkingsmiddelen.” Minister Weyts en de andere meerderheidspartijen hadden helaas weinig oor naar de voorstellen van het Vlaams Belang en stemden die weg.  

Opvallend was dat een groot deel van het debat opnieuw gevuld werd met het pleidooi van de linkse partijen, en in hun kielzog Open Vld, om scholen te verplichten om gratis gezonde middagmalen te voorzien. Hierbij klonk het riedeltje dat kinderen moeten gegeten hebben om te kunnen leren. Het Vlaams Belang is echter resoluut tegen dat voorstel. “Het zal niet alleen enorm veel geld kosten, het zal scholen extra planlast geven en zal eigenlijk de facto ouders ontslaan van hun principieelste (op)voedtaak”, besluit Laeremans. “Ook is dit een hellend vlak; want dat begint bij gratis maaltijden maar waar eindigt dat? Wat is het volgende? Gratis ontbijt, gratis douchen op school, gratis fris gewassen kleren? Verschillende linkse parlementairen zitten te zwaaien met die gratis schoolmaaltijden als allernoodzakelijke maatregel inzake GOK-beleid. Maar gelijke onderwijskansen is geen synoniem van armoedebestrijding en is zeker geen synoniem van verstaatsing van de opvoeding!”