Persberichten
dinsdag, 08 aug 2023

Noodkreet noodcentrales over personeelstekort: Vlaams Belang eist al jaren structurele oplossingen

De 101-noodcentrale van de provincie Antwerpen dreigt met een staking door het grote personeelstekort. Een situatie die het Vlaams Belang in april nog aankaartte op basis van cijfers die Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere opvroeg. “We hebben toen gevraagd hier prioritair werk van te maken, maar de regering heeft niet geluisterd”, zegt Depoortere. Hij roept minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) op haar verantwoordelijkheid te nemen en eindelijk werk te maken van een structurele aanpak.

De noodcentrale 101 neemt oproepen aan van mensen die dringende politiehulp nodig hebben. Volgens de vakbond werken er in de noodcentrale van de provincie Antwerpen momenteel slechts de helft van de voorziene personeelsleden. De situatie sleept volgens hen ook al jaren aan. “Een beschrijving die aansluit bij de cijfers die ik er eerder dit jaar over opvroeg”, aldus Depoortere. “Daaruit bleek een permanente onderbezetting in heel Vlaanderen, gekoppeld aan een drastische uitstroom van personeel. Het is een vicieuze cirkel: onderbezetting leidt tot onmenselijke werkdruk, wat op zijn beurt leidt tot meer personeelsuitval.”

“Het aankondigen van nieuwe aanwervingen is niet voldoende”

Uit de cijfers van Depoortere bleek dat in Oost-Vlaanderen het personeelstekort 10 procent, in Limburg 17 procent en in Antwerpen 16 procent bedroeg. Tussen de 36 en de 46 personeelsleden waren langer dan drie maanden afwezig. “Opvallend is dat de kaders voor Wallonië wel bijna volledig ingevuld zijn”, zegt Depoortere.

Volgens minister Verlinden zijn er financiële middelen vrijgemaakt die op termijn beterschap moeten brengen, maar Depoortere is uiterst skeptisch. “Dit probleem sleept al jarenlang aan en Verlinden heeft nooit geluisterd naar onze oproep om structureel in te grijpen”, besluit hij. “Het aankondigen van nieuwe aanwervingen is op zich niet voldoende. Er is een actieplan nodig dat de situatie grondig aanpakt en de pijnpunten wegwerkt. Dat is blijkbaar teveel voor Vivaldi.”