Nieuws
zaterdag, 10 sep 2022

Noord-Korea eigent zich recht toe op preventieve nucleaire oorlog

Noord-Korea heeft een nieuwe wet aangenomen waarmee het mogelijk wordt om preventieve nucleaire aanvallen uit te voeren. “Hier is geen sprake van nucleaire afschrikking om zich te verdedigen, maar van nucleaire dreigementen”, aldus Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier. “Het zou dan ook gevaarlijk naïef zijn om nu op een onbezonnen wijze onze kernwapens af te staan.”

Vrijdag meldden de Noord-Koreaanse staatsmedia dat het land middels een nieuwe wet onomkeerbaar een kernmacht is geworden. De wet machtigt Pyongyang tevens om preventieve nucleaire aanvallen uit te voeren. Men kan de wapens afvuren in het scenario van een mogelijke kernaanval door een vijand, wanneer het volk of de leider in gevaar zijn of om in een oorlog het tij te keren in ten gunste van Noord-Korea. Met deze nieuwe wet opent Kim Jong-un dus veel deuren naar een eventuele nucleaire oorlogsvoering tegen het Westen.

“Het is duidelijk dat de nucleaire bewapening van Noord-Korea niet louter dient om zichzelf te verdedigen, maar offensief van aard is”, zegt Ponthier. “Hiermee geraakt deze communistische dictatuur steeds meer geïsoleerd van de rest van de wereld en is er geen enkel zicht meer op de-escalatie van het conflict.”

“Eenzijdige nucleaire ontwapening is bijzonder naïef”

Sinds het aantreden van Amerikaans president Joe Biden is de toon vanuit Pyongyang alleen maar harder geworden. “Onder Trump, die door het linksliberaal establishment verguisd werd, waren er historische gesprekken over ontwapening en betere diplomatieke relaties met Noord-Korea”, aldus Ponthier. “Maar met het zwakke leiderschap van Biden ziet Kim Jong-un zijn kans schoon om weer te dreigen met kernwapens en nieuwe rakettesten.”

Het Vlaams Belang is voorstander van geleidelijke en wederzijdse nucleaire ontwapening, maar hekelt de naïeve houding van links over een kernwapenvrije wereld. “Hoewel Kim Jong-un met de nieuwe wet alle onderhandelingen over nucleaire ontwapening officieel begraaft, blijven de linkse partijen in de Vivaldi-regering pleiten voor het eenzijdig opgeven van kernwapens“, besluit Ponthier. “Dit is bijzonder naïef in tijden waar de nucleaire dreiging door totalitaire regimes alleen maar toeneemt. Het enige wat Noord-Korea tegenhoudt om het Westen aan te vallen met kernwapens, is het feit dat wij daar ook over beschikken.”