maandag, 09 jan 2023

Nucleair akkoord met Engie: “geen reden tot vieren”

Het Vlaams Belang heeft grote bedenkingen bij het akkoord over de verlenging van de twee jongste kernreactoren. De federale regering en Engie bereikten daarover vandaag eindelijk een akkoord. Maar Engie zal die overeenkomst pas in maart definitief ondertekenen. De intentieverklaring is verworden tot een princiepsakkoord, maar niet meer dan dat. “Dit mager akkoord slaagt er niet in onze energiebevoorrading voldoende te garanderen”, reageert Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Bovendien is dit slechts een deelakkoord en wordt de hete aardappel rond de factuur van het afval verder doorgeschoven."

Er werd eindelijk een akkoord bereikt tussen de federale regering en energiebedrijf Engie over een verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. Oorspronkelijk zou het akkoord vóór het jaareinde bereikt moeten zijn, maar die deadline werd niet gehaald. “Het akkoord had eigenlijk al meer dan een jaar geleden bereikt moeten zijn”, reageert Van Lommel. “Nu gaan we onzekere jaren tegemoet en is onze bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd. In 2025 voorziet de Wet op de Kernuitstap namelijk een sluiting en in 2026 moeten ze weer open. Er is overigens geen enkele garantie dat de werken tijdig klaar zullen zijn. Premier Alexander De Croo probeert zichzelf dan ook vakkundig in te dekken door rond de pot te draaien.”

“Het is duidelijk dat de regering zichzelf in een positie heeft geplaatst waarbij ze te chanteren is”

Het akkoord is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de jongste twee reactoren tien jaar langer dan de kernuitstap voorziet in gebruik kunnen blijven. De jongste reactoren moeten daarvoor technisch klaar zijn tegen eind 2026. Maar volgens Van Lommel is de federale regering met erg weinig ambitie naar de onderhandelingstafel getrokken. “Waarom onderhandelen over een verlenging van slechts tien jaar? We weten dat de centrales veel langer open kunnen blijven. Twintig jaar zou een veel wenselijkere termijn zijn en zorgen voor een betere spreiding van de kosten. Sommige regeringspartijen, zoals MR en cd&v, die overigens zelf pleitten voor twintig jaar en daarover stoere verklaringen deden, bleken niets in te brengen in het debat.” 

Het Vlaams Belang is ook erg kritisch voor het feit dat Engie het akkoord pas in maart zal ondertekenen. “Dit is slechts een deelakkoord”, besluit Van Lommel. “Het is duidelijk dat de regering zichzelf in een positie heeft geplaatst waarbij ze te chanteren is. Omdat men echt niet langer kon wachten met communiceren heeft men louter de indruk gewekt dat er een akkoord is, terwijl de struikelblokken nog steeds aanwezig zijn. Vandaag weten we eigenlijk evenveel als zes maanden geleden.”