Persberichten
woensdag, 06 feb 2019

Ondanks torenhoge werkloosheid bij Brusselaars: Actiris wil illegalen in Brussel opleiding geven.

De Brusselse tewerkstellingsdienst Actiris wil illegalen een
vorming geven om hen aan de slag te laten gaan in knelpuntberoepen. Het
beheerscomité van Actiris heeft daarover eind januari een voorstel goedgekeurd,
zo blijkt.

"We spelen onze rol als vertegenwoordiger voor de
werkgelegenheid in Brussel, van een administratie die een nood vaststelt en een
dossier opstelt. Het is een delicaat onderwerp, maar is gedragen door alle
sociale partners," zegt Gregor Chapelle, de grote baas van Actiris.
Chapelle is niet toevallig een door de Parti Socialiste benoemde pion bij
Actiris.

In een gewest met een werkloosheidsgraad van nog steeds meer dan 16% wil Actiris zich dus gaan toeleggen op opleidingen voor personen die zich illegaal op ons grondgebied bevinden. Voor het Vlaams Belang is dit uiteraard onaanvaardbaar.

Brussels fractievoorzitter Dominiek Lootens: Hoe kan Actiris
opleidingen geven aan mensen die zich niet eens op ons grondgebied mogen
bevinden? Dit is werkelijk de wereld op zijn kop. In plaats van zich te
focussen op de grote groep Brusselse werklozen wil Actiris integendeel
illegaliteit nog wat gaan belonen.”

De Vlaams-nationalistische partij vraagt dan ook dat Brussels
minister voor werkgelegenheid Didier Gosuin Actiris terugfluit. De partij zal
hierover in het hoofdstedelijk parlement de regering interpelleren.