Nieuws
woensdag, 22 dec 2021

Onderbemanning federale politie “politiek crimineel”

Het Vlaams Belang wil dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt voor het schrijnend gebrek aan speurders bij de federale gerechterlijke politie. “Er blijven te veel zaken liggen, met straffeloosheid als gevolg en dit omwille van de aanhoudende maar onaanvaardbare onderbemanning bij de politie.” Het Vlaams Belang stelt tevens dat de huidige middelen die reeds naar de politie gaan doelgerichter moeten besteed worden: “Politie moet zich met hun kerntaak kunnen bezig houden: onze gemeenschap veilig houden door misdaad aan te pakken.”

Deze week werd duidelijk dat er voor het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan te weinig middelen zijn voorzien; in het bijzonder kreunt de federale gerechterlijke politie (FGP) onder personeelstekort. Alle betrokkenen in het veld - speurders, politiechefs en hooggeplaatste bronnen van De Tijd - geven onafhankelijk van elkaar aan dat zij binnen de prioriteiten die zijn vastgelegd door Binnenland minister Annelies Verlinden (CD&V) en justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) niet alles kunnen onderzoeken. Dit door een gebrek aan speurders en ondersteunend materiaal.

“De eerste en belangrijkste taak van een overheid is de veiligheid van haar burgers”, reageert Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Maar door dit gebrek aan aandacht en personeelstekort groeit de onveiligheid alleen maar. Dossiers die leiden naar landen waarmee we geen goeie samenwerkingsverbanden hebben - zoals Albanië - worden zelfs amper behandeld, met straffeloosheid als gevolg. Zelfs de ANG-databank wordt niet goed aangevuld.”

Het Vlaams Belang wil job bij FGP aantrekkelijker maken met beter loon en doelgerichter werk

“Het spreekt voor zich, tenminste voor het Vlaams Belang, dat dit zo snel mogelijk hersteld moet worden”, vervolgt Depoortere. “Dit in eerste instantie door extra middelen te voorzien en het personeelstekort weg te werken, want Verlinden en haar voorgangers zorgen voor jarenlange desinvesteringen bij de federale politie. Maar ook willen we een efficiëntere allocatie van de middelen die reeds naar de politie gaan. Onze agenten moeten zich te veel bezig houden met administratie en allerlei andere zaken die afwijken van de kerntaken van de politie: misdaadbestrijding."

“Concreet moeten we de positie van de FGP aantrekkelijker maken”, besluit Depoortere. “Er zijn wel rekruten, maar die solliciteren liever bij lokale politiezones - waar werknemers dichter bij thuis kunnen werken. Bovendien liggen nettolonen van lokale agenten veelal hoger door premies - waardoor de FGP een oneerlijk nadeel heeft. De gemiddelde verloning minstens egaliseren, moet een eerste stap zijn. We kijken ook naar justitie - die steevast de bewijslast verhoogt om tot een veroordeling te komen, niet in het minst door de tekorten in de gevangenis. Dat kan niet de bedoeling zijn: recht en rechtvaardigheid mogen niet afhankelijk zijn het aantal cellen die nog beschikbaar zijn. Desnoods huren we dan maar gevangenissen in het buitenland af, zoals Denemarken doet.