Persberichten
vrijdag, 10 jan 2020

Onderwijsminister Ben Weyts wil geen werk maken van wettelijk hoofddoekenverbod op school

Roosmarijn Beckers: "Als Weyts geen decreet wil indienen, zal het Vlaams Belang dat voor hem doen."

Minister
van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft niet de intentie om met een decreet dat de
hoofddoek in het onderwijs verbiedt naar het Vlaams Parlement te komen. Dat
bleek gisteren uit zijn antwoord in de commissie Onderwijs op een vraag van
Vlaams volksvertegenwoordiger Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). Hoewel in het
regeerakkoord nog gepleit werd voor levensbeschouwelijke neutraliteit voor
leerkrachten en leerlingen in het provinciaal en het Gemeenschapsonderwijs,
krabbelt Weyts nu dus terug. Het Vlaams Belang laat weten een eventueel
decreet alsnog te steunen, en bij gebreke daaraan met een eigen voorstel
naar het parlement te zullen komen.

Het
Gemeenschapsonderwijs voerde in 2013 via een richtlijn een verbod in op het
dragen van levensbeschouwelijke kentekens. De scholen van dat net
namen die richtlijn op in hun schoolreglement. Het Vlaams Belang stelt
echter vast dat heel wat van die schoolreglementen worden aangevochten via
de rechtbank, waarbij de klagende moslims vervolgens al dan niet hun slag thuis
halen.

Roosmarijn Beckers: “Elke andere burgerlijke rechter kan dus een andere beslissing nemen. Dit leidt, ook volgens juristen, tot rechtsonzekerheid en totale chaos. Er moet dus naar het voorbeeld van bijvoorbeeld Frankrijk werk worden gemaakt van een duidelijke wetgeving die de hoofddoek verbiedt in alle scholen van het officieel onderwijs.”

Alhoewel het
regeerakkoord bepaalt dat de regering de levensbeschouwelijke neutraliteit in
het onderwijs zal garanderen, krabbelt Ben Weyts nu terug. Nochtans pleitte
binnen zijn eigen partij Theo Francken eerder al wel voor een algemeen verbod.
Officieel wil Weyts geen decreet indienen omdat een eventueel decreet
teruggefloten zou kunnen worden door het Grondwettelijk Hof. In werkelijkheid
blijkt dat er over het hoofddoekenverbod geen eensgezindheid is binnen de
Vlaamse meerderheidspartijen. Zo sprak Sihame El Kaouakibi (Open VLD) zich ter
gelegenheid van het debat in commissie uit tégen een hoofddoekenverbod. Hier
vindt u het verslag van de betreffende commissiezitting van 9 januari 2020.

Roosmarijn Beckers kondigt aan dat het Vlaams Belang het daar niet bij zal laten: “ Wij reiken Ben Weyts de hand. Als hij binnen de regering niet voldoende partners vindt, wil het Vlaams Belang hem hiervoor gerust aan een meerderheid helpen. En als hij geen decreet wil maken, dan zal het Vlaams Belang dat voor hem doen. Ik zie soms jonge meisjes, niet ouder dan 4 jaar, gesluierd naar school gaan. We moeten paal en perk stellen aan dit fundamentalisme. Een symbool als de hoofddoek hoort niet thuis in onze scholen.